Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Skaitykite savo vaikams

 5 PAMOKĖLĖ

Samuelis visada darė, kas teisinga

Samuelis visada darė, kas teisinga

Nuo mažens Samuelis gyveno ir tarnavo prie padangtės, kur žmonės ateidavo garbinti Jehovos. Ar žinai, kaip atsitiko, kad Samuelis ėmė ten tarnauti? Pirma pakalbėkime apie jo mamą — Oną.

Ona ilgą laiką neturėjo vaikų, nors labai jų norėjo. Todėl ji meldėsi Jehovai ir prašė jo pagalbos. Maldoje ji pažadėjo, kad jei susilauks sūnaus, atiduos jį tarnauti prie padangtės. Jehova Onos maldą išklausė — ji susilaukė sūnaus ir pavadino jį Samueliu. Kai berniukui buvo treji ar ketveri metai, Ona įvykdė savo pažadą — nuvedė sūnų prie padangtės tarnauti Dievui.

Vyriausiuoju kunigu padangtėje tarnavo Elis. Kunigais tarnavo ir du jo sūnūs. Kaip jau žinai, padangtė buvo Dievo garbinimo namai, todėl ten žmonės turėjo elgtis gerai. Bet aniedu Elio sūnūs elgėsi labai blogai. Samuelis tai matė. Ar jis irgi ėmė elgtis blogai? — — Samuelis visada darė, kas teisinga, kaip jį buvo išmokę tėvai.

Elis irgi matė, kad jo sūnūs elgiasi blogai. Kaip manai, ką jis turėjo daryti? — — Elis turėjo juos griežtai sudrausti ir nebeleisti jiems tarnauti Dievo namuose. Tačiau to nepadarė, todėl Jehova supyko ir ant abiejų sūnų, ir ant paties Elio. Dievas nusprendė juos nubausti.

Samuelis perdavė Eliui Jehovos žinią

Vieną naktį, kai Samuelis miegojo, jį pažadino balsas. „Samueli!“ — kažkas pašaukė. Samuelis nubėgo pas Elį, bet šis nustebo: „Aš nešaukiau tavęs.“ Tai pasikartojo dar du sykius. Kai Samuelis atėjo pas Elį trečią kartą, Elis patarė, kad jei Samuelis vėl bus pašauktas, jis turi atsakyti: „Kalbėk, Jehova, aš klausau.“ Samuelis taip ir padarė. Tada Jehova jam kalbėjo: „Pasakyk Eliui, kad aš nubausiu jo šeimą už visus blogus darbus.“ Ar Samueliui buvo lengva pranešti šitą žinią? — — Lengva nebuvo.  Nors Samuelis bijojo, padarė, kaip Jehova jam liepė. Jehovos žodžiai išsipildė: abu Elio sūnūs žuvo, Elis taip pat mirė.

Samuelis mums yra puikus pavyzdys. Jis visada darė, kas teisinga, net kai kiti žmonės elgėsi blogai. O tu ar būsi kaip Samuelis ir nenustosi daryti, kas teisinga? Jeigu taip, džiaugsis ir Jehova, ir tavo tėveliai.

PERSKAITYKITE BIBLIJOJE

  • 1 Samuelio 2:22-26; 3:1-21