Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 2 PAMOKĖLĖ

Rebeka norėjo, kad Jehova džiaugtųsi

Rebeka norėjo, kad Jehova džiaugtųsi

Rebeka labai mylėjo Jehovą. Jos vyras buvo vardu Izaokas. Jis irgi mylėjo Jehovą. Kaip Rebeka su Izaoku susipažino? Kaip ji parodė, kad nori džiuginti Dievą? Pakalbėkime apie tai.

Izaoko tėvai buvo Abraomas ir Sara. Jų šeima gyveno Kanaano krašte. Kanaaniečiai garbino ne Jehovą, o kitus dievus. Abraomas norėjo, kad jo sūnus vestų moterį, kuri myli Jehovą, todėl siuntė savo tarną, tikriausiai Eliezerą, į Haraną. Toje vietovėje gyveno Abraomo giminaičiai. Iš jų tarpo tarnas turėjo surasti Izaokui žmoną.

Darbštuolė Rebeka pagirdė ištroškusius kupranugarius

Eliezeras, lydimas kitų Abraomo tarnų, iškeliauja. O keliauti reikia labai toli. Dešimt kupranugarių neša daug maisto ir visokių dovanų. Betgi kaip Eliezeras žinos, kurią merginą Izaokui išrinkti? Priėję Haraną jie sustoja prie šaltinio. Eliezeras žino, kad netrukus moterys ateis čia pasisemti vandens. Jis meldžiasi Jehovai: „Jeigu paprašysiu merginą duoti man atsigerti, o ji duos vandens ir man, ir mano kupranugariams, tada žinosiu, kad ji yra ta, kurią tu išrinkai.“

Ir štai prie šaltinio ateina Rebeka. Biblijoje sakoma, kad ji buvo labai graži. Eliezeras paprašo jos atsigerti ir ji sako:  „Prašom, gerk.“ Paskui priduria: „Aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu.“ Įsivaizduok: ištroškę kupranugariai vandens geria labai daug, tad Rebeka bėga prie šaltinio daugybę kartų. Ar matai paveikslėlyje, kaip ji pluša? — — Koks dėkingas Eliezeras Jehovai, kad taip aiškiai atsakė į jo maldą!

Eliezeras padovanoja Rebekai brangių papuošalų. Mergina pakviečia Eliezerą ir kitus tarnus pasisvečiuoti jos tėvo namuose. Rebekos namiškiams Eliezeras papasakoja, kodėl Abraomas jį čia siuntė ir kaip Jehova atsakė į jo maldą. Išklausiusi tarno pasakojimą, Rebekos šeima leidžia jai tekėti už Izaoko.

Rebeka nukeliavo su Eliezeru į Kanaaną ir ištekėjo už Izaoko

Kaip manai, ar Rebeka nori tekėti už Izaoko? — — Ji žino, kad Eliezerą čionai atvedė Jehova. Todėl kai šeimyniškiai Rebekos paklausia, ar ji nori keliauti į Kanaaną ir tapti Izaoko žmona, ji atsako: „Noriu.“ Kitą dieną ji iškeliauja su Eliezeru. Atvykusi į Kanaaną Rebeka išteka už Izaoko.

Kadangi Rebeka darė tai, kas patinka Jehovai, jis ją mylėjo. Po daugelio metų iš jos šeimos kilo Jėzus. Jeigu tu stengiesi džiuginti Jehovą kaip Rebeka, jis mylės ir tave.

PERSKAITYKITE BIBLIJOJE

  • Pradžios 12:4, 5; 24:1-58, 67