Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 11 PAMOKĖLĖ

Jie rašė apie Jėzų

Jie rašė apie Jėzų

Ar atpažįsti vyrus, kurie pavaizduoti paveikslėlyje? — — Tai Matas, Morkus, Lukas, Jonas, Petras, Jokūbas, Judas ir Paulius. Jie gyveno tuo pačiu metu kaip ir Jėzus. Visi jie rašė apie Jėzų. Susipažinkime su jais geriau.

Ką žinai apie šiuos vyrus?

Trys iš tų vyrų kartu su Jėzumi skelbė gerąją naujieną. Jie buvo apaštalai. Ar žinai kurie? — — Tai Matas, Jonas ir Petras. Apaštalai Matas ir Jonas labai gerai pažinojo  Jėzų ir abu parašė po evangeliją, tai yra knygą apie Jėzaus gyvenimą. Apaštalas Jonas dar parašė Apreiškimo knygą ir tris laiškus. Į Bibliją įeina ir du laiškai, kuriuos parašė apaštalas Petras. Antrajame laiške Petras papasakojo, kaip Jehova kalbėdamas iš dangaus apie Jėzų pasakė: „Tai mano sūnus. Aš jį myliu ir juo didžiuojuosi.“

Kiti vyrai, kuriuos matai paveikslėlyje, irgi rašė apie Jėzaus gyvenimą. Morkus tikriausiai savo akimis matė, kaip priešai Jėzų suėmė. Lukas, kiek žinoma, buvo gydytojas. Krikščioniu jis tapo turbūt po Jėzaus mirties.

Paveikslėlyje taip pat yra du jaunesni Jėzaus broliai. Ar žinai jų vardus? — — Tai Jokūbas ir Judas. Iš pradžių Jėzaus žodžiais jie netikėjo, netgi manė, kad jis netekęs proto. Bet vėliau patikėjo ir tapo Jėzaus mokiniais.

Dar vienas Biblijos rašytojas, kurį matai paveikslėlyje, yra Paulius. Kol jis dar nebuvo tapęs krikščioniu, turėjo Sauliaus vardą. Tada krikščionių jis nekentė ir su jais elgėsi žiauriai. Ar žinai, kaip Paulius pats tapo krikščioniu? — — Vieną dieną jis ėjo keliu ir staiga išgirdo kažkieno balsą iš dangaus. Į jį kreipėsi Jėzus! Jis paklausė Pauliaus: „Kodėl tu taip blogai elgiesi su tais, kurie mane tiki?“ Po šio įvykio Paulius labai pasikeitė ir nutarė tapti krikščioniu. Biblijoje yra 14 Pauliaus parašytų laiškų — nuo Laiško romiečiams iki Laiško hebrajams.

Kaip manai, ar reikia Bibliją skaityti kasdien? — — Skaitydami Bibliją galime mokytis apie Jėzų. Ar tu nori apie jį mokytis? — —