Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 6 PAMOKĖLĖ

Dovydas buvo drąsus

Dovydas buvo drąsus

Ką darai, kai tave apima baimė? — — Galbūt tada bėgi pas mamą ar tėtį. Bet padėti tau gali dar kai kas — tas, kuris visų stipriausias. Ar žinai, kas jis? — — Tai Dievas Jehova. Biblijoje rašoma apie jaunuolį, vardu Dovydas. Jis žinojo, kad Jehova visada jam padės, todėl buvo labai drąsus.

Dovydą nuo vaikystės tėvai mokė mylėti Jehovą. Jehova tapo jo Draugu. Dovydas žinojo, kad prireikus Dievas išties jam pagalbos ranką. Todėl jautėsi drąsiai netgi tada, kai atsitikdavo kas nors baisaus. Kartą, kai Dovydas ganė avis, atėjo didelis liūtas ir pagriebė vieną avelę. Žinai, ką Dovydas darė? Jis liūtą pasivijo, čiupo už nasrų ir su juo susidorojo! Kitą sykį kaimenę užpuolė meška. Dovydas užmušė ir ją. Kaip manai, kas Dovydui padėjo? — — Jam padėjo Jehova.

Dovydas pasielgė ypač drąsiai ir kitą kartą. Izraelitai kovojo su filistinais. Filistinų karys, vardu Galijotas, buvo labai labai aukštas. Šis milžinas šaipėsi iš izraelitų karių ir iš Jehovos. Jis kvietė izraelitų karius į dvikovą, bet nė vienas neišdrįso. Kai apie tai išgirdo Dovydas, jis tarė Galijotui: „Aš su tavimi kovosiu! Jehova man padės, ir aš tave nugalėsiu!“ Kaip manytum, ar daug drąsos Dovydui reikėjo? — — Labai daug. Taigi kaip Dovydui sekėsi?

Kovoti Dovydas išėjo pasiėmęs svaidyklę ir penkis vandens nugludintus akmenis. Kai Galijotas pamatė, kad prieš jį ateina kažkoks jaunuolis, pradėjo iš jo tyčiotis. Bet Dovydas jam atsakė: „Tu ateini prieš mane su kalaviju, o aš ateinu Jehovos vardu!“ Tuomet Dovydas įdėjo akmenį į svaidyklę, pabėgėjo ir sviedė jį į Galijotą. Akmuo pataikė tiesiai į tarpuakį! Milžinas griuvo ant žemės negyvas. Filistinai labai išsigando ir ėmė bėgti. Kaip Dovydas, būdamas toks jaunas, galėjo nukauti milžiną? — —  Jam padėjo Jehova. Juk už tą milžiną Dievas daug stipresnis.

Dovydas buvo drąsus, nes tikėjo, kad Jehova visada jam padės

Ko iš viso to pasimokome? — — Galingesnio už Jehovą nėra. Jehova yra ir tavo Draugas. Todėl kai kitą kartą ko nors bijosi, prisimink: Jehova pasiruošęs tau padėti. Taigi kaip Dovydas visada jauskis drąsiai.

PERSKAITYKITE BIBLIJOJE

  • Psalmyno 56:4, 5 [56:3, 4]

  • 1 Samuelio 17:20-54