Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 14 PAMOKĖLĖ

Karalystė, kuri užvaldys visą žemę

Karalystė, kuri užvaldys visą žemę

Kaip manai, apie kokią Karalystę dabar kalbėsime? — — Tai Dievo Karalystė. Ateityje ji visą žemę padarys rojumi. Ar norėtum apie šią Karalystę sužinoti daugiau? — —

Kiekviena karalystė turi karalių, kuris valdo tos karalystės žmones. Ar žinai, kas yra Dievo Karalystės Karalius? — — Jėzus Kristus. Jis gyvena danguje. Greitai jis valdys visus žemėje gyvenančius žmones. Kaip manai, ar tada, kai žemę valdys Jėzus, mes būsime laimingi? — —

Dėl ko tu labiausiai lauki rojaus?

Tikrai būsime laimingi! Kai žemėje bus rojus, niekas nebesipyks, nebebus karų. Visi žmonės mylės vienas kitą. Nė vienas nesirgs ir nemirs. Aklieji rojuje viską matys, kurtieji viską girdės, o tie, kas dabar negali vaikščioti, — bėgios ir šokinės. Niekam netrūks maisto. Gyvūnai bus draugiški ir vieni kitiems, ir mums, todėl galėsime su jais žaisti. Žmonės, kurie dabar mirę, bus prikelti — vėl gyvens. Tarp prikeltųjų bus ir Rebeka, Rahaba, Dovydas, Elijas, taip pat kiti Dievo tarnai, apie kuriuos skaitėme  šioje knygelėje. Ar norėsi su jais susitikti ir pasikalbėti? — —

Jehova tave myli ir nori, kad gyventum laimingai. Jeigu nenustosi mokytis apie Jehovą ir visada jo klausysi, galėsi gyventi rojuje amžinai. Ar tu to nori? — —

PERSKAITYKITE BIBLIJOJE