Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Skaitykite savo vaikams

Tėvai, skaitykite savo vaikams ir padėkite jiems perprasti vertingas pamokas iš Biblijos.

Įvadas

Žodžiai, užrašyti Pakartoto Įstatymo 6-ame skyriuje, yra tarsi formulė, padedanti auklėti ir mokyti savo vaikus.

Dievas pasakė mums paslaptį

Biblijoje rašoma apie ypatingą „slėpinį“ — paslaptį, kurią iš pradžių žinojo tik Dievas. Kokia tai paslaptis?

Rebeka norėjo, kad Jehova džiaugtųsi

Skaitykite šį pasakojimą ir sužinokite, kaip galime sekti Rebekos pavyzdžiu.

Rahaba tikėjo Jehovą

Skaitykite, kaip Rahaba ir jos šeima išsigelbėjo, kai griuvo Jericho mūrai.

Ja džiaugėsi ir tėtis, ir Jehova

Kokį pažadą Iftachas buvo davęs? Ko galime pasimokyti iš jo dukters?

Samuelis visada darė, kas teisinga

Kaip gali sekti Samuelio pavyzdžiu ir daryti, kas teisinga, net kai kiti elgiasi nedorai?

Dovydas buvo drąsus

Dovydas nebijojo nei liūto, nei meškos, nei milžino Galijoto. Skaitykite šį įdomų Biblijos pasakojimą ir sužinosite kodėl.

Ar kada jauteisi vienišas?

Kaip Jehova padrąsino Eliją, kai jis jautėsi vienišas? Ko galime iš to pasakojimo pasimokyti?

Jošijas turėjo gerų draugų

Biblijoje rašoma apie berniuką, vardu Jošijas, kuriam teisingai elgtis buvo labai sunku. Sužinokite, kaip jam padėjo draugai.

Jeremijas nenustojo pasakoti apie Jehovą

Kodėl Jeremijas nenustojo kalbėjęs apie Dievą, nors žmonės iš jo šaipėsi ir ant jo niršo?

Jėzus buvo klusnus

Klausyti tėvų ne visada lengva. Kokį pavyzdį paliko Jėzus?

Jie rašė apie Jėzų

Skaitykite apie aštuonis Biblijos rašytojus, kurie gyveno tuo pačiu laikmečiu kaip Jėzus ir rašė apie jo gyvenimą.

Pauliaus sūnėnas pasielgė drąsiai

Šis jaunuolis išgelbėjo savo dėdei gyvybę. Kaip jis tai padarė?

Timotiejus rūpinosi žmonėmis

Ko reikia, kad tavo gyvenimas būtų toks pat įdomus kaip Timotiejaus?

Karalystė, kuri užvaldys visą žemę

Koks bus gyvenimas, kai visą žemę valdys Jėzus? Ar norėtumėte pamatyti tai savo akimis?