Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sekime jų tikėjimu

Ko galime pasimokyti iš senovėje gyvenusių ištikimų Dievo tarnų, apie kuriuos rašoma Biblijoje?

Laiko skalė

Laiko skalė ir žemėlapiai padės jums įsivaizduoti, kur ir kada gyveno Biblijoje minimi žmonės.

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Vadovaujančioji taryba visus ragina skaityti ir studijuoti šią knygą asmeniškai ir su šeima.

Pratarmė

Biblijos puslapiuose skaitome daugybę tikrų, neišgalvotų istorijų apie tvirto tikėjimo žmones. Ko galime iš jų pasimokyti?

ABELIS

„Jis ir miręs tebekalba“

Apie Abelį Biblijoje kalbama nedaug. Vis dėlto iš jo galime nemažai pasimokyti.

NOJUS

Jis „ėjo su Dievu“

Kokių sunkumų Nojus su žmona patyrė augindami ir auklėdami savo atžalas? Kodėl statyti aną didžiulį laivą reikėjo tikėjimo?

ABRAOMAS

„Tėvas visų, kurie tiki“

Kaip Abraomas parodė tikėjimą? Kaip jūs galėtumėte sekti Abraomo tikėjimo pavyzdžiu?

RŪTA

„Kur eisi tu, ten eisiu ir aš“

Kodėl Rūta nepabūgo palikti savo šeimos ir tėvynainių? Kokias jos savybes ypač vertino Jehova?

RŪTA

Kilni moteris

Kuo Rūtos ir Boazo santuoka ypatinga? Ko iš Rūtos ir Noomės pasimokome apie šeimą?

ONA

Ji išliejo širdį Dievui

Tvirtas Onos tikėjimas Jehova padėjo jai ištverti sunkiomis aplinkybėmis.

SAMUELIS

Jis „augo Viešpaties Artume“

Kuo Samuelio vaikystė skyrėsi nuo kitų vaikų? Kas padėjo Samueliui ugdytis tikėjimą, besidarbuojant prie padangtės?

SAMUELIS

Jis nepasidavė nusivylimui

Mūsų tikėjimas kartais išmėginamas — galbūt patiriame didelių sunkumų ar kas nors nuvilia. Pažiūrėkime, ko čia galime pasimokyti iš Samuelio.

ABIGAILĖ

Sveika nuovoka jai padiktavo, kaip elgtis

Kaip Abigailė net sunkiausiomis aplinkybėmis pasirodė esanti gera žmona ir ko iš jos pavyzdžio galime pasimokyti?

ELIJAS

Jis drąsiai stojo už tikrąjį Dievą

Ką, sekdami Elijo pavyzdžiu, darysime, jei kas nors ims ginčyti Biblijos mokymus?

ELIJAS

Jis budėjo ir laukė

Kas liudija, kad pranašas Elijas buvo maldingas žmogus?

ELIJAS

Jis rado paguodos Dieve

Kas atsitiko, jog Eliją apėmė tokia didžiulė baimė, kad jis troško tik numirti?

JONA

Jis mokėsi iš savo klaidų

Ar yra buvę, kad kokia nors užduotis nuo Jehovos tau, kaip ir Jonai, atrodė gąsdinanti? Šis pasakojimas mums daug ką atskleidžia apie Jehovos kantrybę ir gailestingumą.

JONA

Jis gerai išmoko gailestingumo pamoką

Pasakojimas apie Joną mus gali įkvėpti sąžiningai save patyrinėti.

ESTERA

Ji ryžosi stoti už Dievo tautą

Kad mylėtum kitus pasiaukojama meile, turi būti tokio pat tvirto tikėjimo ir toks pat drąsus kaip Estera.

ESTERA

Ji buvo protinga, drąsi ir dėl kitų aukojosi

Kaip Estera aukojosi dėl savo Dievo ir dėl savo tautos?

MARIJA

„Štai esu Jehovos vergė!“

Ką sužinome apie Marijos tikėjimą iš jos atsakymo Gabrieliui? Kokiomis dar brangintinomis savybėmis ji pasižymėjo?

MARIJA

Ji svarstė savo širdyje

Tai, ką Marija išgyveno Betliejuje, sustiprino jos tikėjimą Jehovos pažadais.

JUOZAPAS

Drąsus, rūpestingas, atsakingas tėvas

Kaip Juozapas pasirūpino savo šeimos saugumu? Kodėl jis išgabeno Mariją su Jėzumi į Egiptą?

MORTA

„Aš esu įtikėjusi“

Kaip net sunkią akimirką pasimatė tvirtas Mortos tikėjimas?

PETRAS

Jis grūmėsi su baime ir abejonėmis

Pasiduoti abejonėms pavojinga, nes jos turi griaunančią galią. Tačiau Petras, sekdamas Jėzaus pėdomis, įgavo ryžto kovoti su savo baimėmis ir abejonėmis.

PETRAS

Jis atlaikė ištikimybės išbandymus

Kaip Petras parodė tikėjimą, kai buvo sudrausmintas?

PETRAS

Iš savo Viešpaties jis pasimokė atlaidumo

Ko Jėzus pamokė Petrą apie atlaidumą? Kaip Jėzus parodė, kad Petrui atleido?

Baigiamasis žodis

Kaip galime puoselėti ir saugoti savo tikėjimą? Kaip išlaikyti savo viltį gyvą?