DIEVAS apgyvendino Adomą ir Ievą Edeno sode. Nors jie tapo neklusnūs ir mirė, Dievas pasirūpino, kad jų vaikai, taigi ir mes, vis dėlto galėtume amžinai gyventi Rojuje. Biblija pažada: „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai.“ (Psalmyno 37:29, Brb)

Biblijoje kalbama apie „naują dangų“ ir „naują žemę“. (Izaijo 65:17; 2 Petro 3:13) Dabartinis „dangus“ — tai šių laikų žmonių valdžios, o „naujas dangus“ — Jėzus Kristus ir tie, kurie valdys su juo iš dangaus. Kaip bus puiku, kai naujas dangus, tai yra teisinga Dievo vyriausybė, įkurs taiką ir viešpataus visoje žemėje!

O kas yra „nauja žemė“? — — Tai geri, Dievą mylintys žmonės. Mat Biblijoje „žemė“ kartais reiškia ne pačią planetą, o joje gyvenančius žmones. (Pradžios 11:1; Psalmyno 66:4; 96:1) Tad žmonės, kurie sudarys naują žemę, gyvens čia, šioje planetoje.

Dabartinio pasaulio su blogais žmonėmis nebeliks. Prisimink: Nojaus dienomis sugedusį žmonių pasaulį nusinešė Tvanas. O dabartinis nedoras pasaulis, kaip sužinojome, bus sunaikintas per Armagedoną. Pažiūrėkime, koks po jo bus gyvenimas naujajame Dievo pasaulyje.

 Ar norėtum gyventi amžinai Rojuje, taikiame naujajame Dievo pasaulyje? — — Amžino gyvenimo mums nesuteiktų joks gydytojas. Nėra tokių vaistų, kurie gelbėtų nuo mirties. Amžinai gyventi galėsime tiktai suartėję su Dievu. Didysis Mokytojas pasakė, kaip tai įmanoma.

Susiraskime savo Biblijoje Evangelijos pagal Joną 17 skyrių, 3 eilutę. Ten yra tokie Didžiojo Mokytojo žodžiai: „Amžinasis gyvenimas — tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų — Mesiją.“

Tad ko, pasak Jėzaus, reikia, kad gyventume amžinai? — — Pirmiausia įgyti žinių apie savo dangiškąjį Tėvą Jehovą bei jo Sūnų, atidavusį už mus gyvybę. Vadinasi, turime studijuoti Bibliją. Tai daryti mums padeda ši knyga — Sek Didžiuoju Mokytoju.

Kodėl taip svarbu mokytis apie Jehovą, kad gautume amžinąjį gyvenimą? — — Kaip mums kasdien būtina valgyti, taip kiekvieną dieną reikia semtis žinių apie Jehovą. Biblijoje sakoma: ‘Žmogus gyvas ne viena duona, bet visais žodžiais, kurie išeina iš Jehovos lūpų.’ (Mato 4:4, NW)

Taip pat reikia pažinti ir Jėzų Kristų, nes Dievas siuntė jį panaikinti mūsų nuodėmių. Biblijoje rašoma: „Nėra niekame kitame išgelbėjimo.“ Ir dar joje pasakyta: „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą.“ (Apaštalų darbų 4:12; Jono 3:36) Ar tikrai tikime Jėzų ir neabejojame, kad negalėtume be jo gyventi amžinai? — — Jei taip, tai ir toliau kasdien mokysimės iš Didžiojo Mokytojo ir darysime, ką jis liepia.

 Viena, kaip gali mokytis iš Jėzaus, — nuolat skaityti šią knygą, žiūrėti ir apmąstyti visas joje esančias iliustracijas. Taip pat pabandyk atsakyti į greta paveikslėlių esančius klausimus. Be to, skaityk šią knygą kartu su tėčiu ir mama. Jei tėvų nėra, skaityk su kuo nors kitu iš suaugusiųjų arba su draugais. Ar nebūtų nuostabu, jei galėtum ir kam kitam padėti sužinoti, ką Didysis Mokytojas liepė žmonėms daryti, kad gyventų amžinai naujajame Dievo pasaulyje? — —

Biblijoje sakoma: „Praeina pasaulis.“ Bet paskui priduriama, kaip galima išlikti ir gyventi amžinai naujajame Dievo pasaulyje. Biblija tvirtina: „Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.“ (1 Jono 2:17) Tad ką reikia daryti, kad amžinai gyventume naujajame Dievo pasaulyje? — — Semtis žinių apie Jehovą ir jo brangų Sūnų Jėzų. Aišku, turime ir taikyti, ką sužinome. Tegu šios knygos skaitymas tau padės tai daryti.