Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 31 SKYRIUS

Kur rasti paguodą?

Kur rasti paguodą?

GAL kartais pasijunti vienišas ir liūdnas? — — Gal ima atrodyti, kad niekas tavęs nemyli? — — Kai kuriems vaikams taip būna. Bet Dievas žada: „Aš tavęs niekada neužmiršiu.“ (Izaijo 49:15) Argi ne nuostabu tai žinoti? — — Taip, Jehova Dievas tikrai mus myli!

Kaip, tavo manymu, jaučiasi šis pasimetęs ėriukas?

Vienas Biblijos rašytojas pasakė: „Nors tėvas ir motina mane paliktų, Viešpats mane priims.“ (Psalmyno 27:10) Kokia paguoda, ar ne? — — Taip pat Jehova mums sako: „Nebijok, nes aš su tavimi... Stiprinsiu tave.“ (Izaijo 41:10)

Tačiau kartais Jehova leidžia, kad Šėtonas sukeltų mums sunkumų. Dievas netgi leidžia jam mėginti savo tarnus. Kartą Velnias privertė Jėzų tiek kentėti, jog šis ėmė šauktis Jehovos: ‘Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?’ (Mato 27:46) Bet ir kentėdamas Jėzus nepamiršo, kad Jehova jį myli. (Jono 10:17) Sykiu Jėzus žinojo, kad Dievas leidžia Šėtonui išbandyti tikruosius garbintojus ir sukelti jiems kančias. Toliau viename skyriuje dar aiškinsimės, kodėl Dievas Šėtonui to nedraudžia.

Mažas būdamas kartais ko nors išsigąsti. Pavyzdžiui, gal kada buvai pasimetęs? — — Tikriausiai išsigandai? — — Aišku, kuris vaikas neišsigąstų. Sykį Didysis Mokytojas papasakojo, kaip būna pasimetus. Tik jis kalbėjo ne apie vaiką, o apie dingusią avį.

 Kai kuo tu irgi panašus į avį. Kuo? Avys nėra nei labai didelės, nei stiprios. Reikia, kad kas nors jomis rūpintųsi, saugotų. Žmogus, kuris jas prižiūri, vadinamas piemeniu, arba ganytoju.

Jėzus papasakojo apie piemenį, ganantį šimtą avių. Viena jų nuklydo. Galbūt jai buvo smalsu, kas yra anapus kalvos, ir ji greit nutolo nuo kaimenės. Ar įsivaizduoji, kaip ji pasijuto pamačiusi, jog yra vienui viena? — —

Ką darė piemuo pastebėjęs, kad trūksta avies? Ar jis manė, jog gyvulėlis pats kaltas ir nėra ko sukti sau galvos? O gal jis paliko kitas 99 avis saugioje vietoje ir nuėjo ieškoti prapuolėlės? Ar vertėtų dėl tos vienos taip vargintis? — — Jei tu būtum ta pradingusi avis, ar norėtum, kad ganytojas eitų tavęs ieškoti? — —

Kas yra kaip ganytojas, gelbstintis savo avis?

Anas piemuo labai mylėjo visas savo avis, net ir paklydėlę, todėl leidosi jos ieškoti. Įsivaizduok, kaip apsidžiaugė ta avelė, kai pamatė ateinantį piemenį! Jėzus pasakė, kad piemuo irgi džiaugėsi rasta avimi —  daugiau nei tomis 99, kurios liko savo vietoje. Kas gi yra toks kaip Jėzaus apibūdintas ganytojas? Kas rūpinasi mumis kaip ana avimi? — — Jėzus pasakė, kad toks yra jo dangiškasis Tėvas — Jehova.

Jehova Dievas yra savo tautos Didysis Ganytojas. Jis myli visus, kurie jam tarnauja, — ir tokius jaunus kaip tu. Jis nenori, kad kas nors iš mūsų susižalotų ar pražūtų. Kaip nuostabu žinoti, kad Dievas mumis taip rūpinasi! (Mato 18:12-14)

Ar Jehova tau toks pat tikras asmuo kaip tėvas ar kas nors kitas?

Ar išties tiki Jehovą Dievą? — — Ar jis tau tikras? — — Tiesa, mes negalime Jehovos matyti, nes jis — Dvasia, tai yra turi kūną, neregimą akimis. Bet Jehova yra tikras asmuo, mus mato ir žino, kada reikia pagalbos. Galime jam  kalbėti maldoje taip, kaip šnekamės su kokiu nors žmogumi. Jehova šito nori.

Tad jei tau liūdna ir pasijunti vienišas, ką turi daryti? — — Kalbėk Jehovai. Glauskis prie jo ir jis paguos, padės. Net tada, kai jautiesi vienišas, nepamiršk, kad Jehova tave myli. Atsiverskime Bibliją. Joje, 23 psalmėje, nuo 1-osios eilutės sakoma: „Viešpats — mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano.“

Atkreipk dėmesį į 4-ąją eilutę: „Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.“ Taip jaučiasi žmonės, kurių Dievas yra Jehova. Jie turi paguodą užklupus bėdai. Ar ir tu tai patyrei? — —

Kaip meilingas ganytojas prižiūri kaimenę, taip Jehova rūpinasi savo tauta. Jis rodo teisingą kelią ir jo žmonės džiugiai juo seka. Net jei aplink neramu, jiems nereikia bijoti. Ganytojas savo lazda arba vėzdu gina avis nuo plėšrūnų. Biblijoje pasakojama, kaip jaunas piemuo Dovydas apgynė savo  avis nuo liūto ir meškos. (1 Samuelio 17:34-36) Dievo tautos žmonės žino, kad ir juos apgins Jehova. Jie gali jaustis saugūs, nes su jais yra Dievas.

Kas tarsi ganytojas, saugantis savo avis, gali padėti mums bėdoje?

Jehova tikrai myli savo avis ir švelniai jomis rūpinasi. Biblijoje sakoma: ‘Kaip piemuo ganys jis savo kaimenę, savo rankomis surankios ėriukus.’ (Izaijo 40:11)

Argi nesi laimingas žinodamas, kad Jehova yra toks Ganytojas? — — Ar nori būti viena iš jo avių? — — Avis klauso savo ganytojo balso ir laikosi arti jo. O ar tu klausai Jehovos? — — Ar esi šalia jo? — — Jei taip, tuomet nieko nesibijok. Jehova yra su tavimi.

Jehova meilingai rūpinasi tais, kurie jam tarnauja. Paskaitykime drauge, kas apie tai rašoma Biblijoje, Psalmyno 37:25; 55:23 (55:22, Brb) ir Luko 12:29-31.