Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 23 SKYRIUS

Kodėl žmonės serga?

Kodėl žmonės serga?

AR PAŽĮSTI kokį nors sergantį žmogų? — — Gal ir pats kartais sunegaluoji? Tikriausiai buvai kada persišaldęs arba skaudėjo pilvą. Kai kurie žmonės serga labai sunkiai, pavyzdžiui, negali net atsistoti be kitų paramos. Taip dažniausiai būna senatvėje.

Visi mes kartais susergame. Ar žinai, kodėl žmonės serga, sensta ir miršta? — — Jėzus atsakė į šį klausimą, kai sykį pas jį atnešė negalintį vaikščioti vyrą. Paklausyk, kaip buvo.

Jėzus apsistojo viename mieste netoli Galilėjos ežero. Jo pamatyti susirinko didelė minia. Į namus prigužėjo tiek, jog nebebuvo įmanoma nė kojos įkelti vidun, net prasisprausti prie durų. O žmonių vis daugėjo. Štai keturi vyrai atnešė neštuvais paralyžiuotą, negalintį vaikščioti ligonį.

Ar žinai, kodėl jie atgabeno paralyžiuotąjį pas Jėzų? — — Tie vyrai tikėjo, kad Jėzus gali jam padėti. Jie neabejojo, kad Jėzus išgydys jo ligą. O kaip vyrai įnešė ligonį pas Jėzų, jei namai buvo pilni žmonių? — —

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pamatysi, ką jie sugalvojo. Pirmiausia užkėlė paralyžiuotąjį ant stogo, kuris buvo plokščias. Paskui praardė didelę skylę ir neštuvuose gulintį ligonį per ją nuleido į kambarį. Koks stiprus buvo tų vyrų tikėjimas!

 Žmonės nustebę žiūrėjo, kaip šalia jų buvo nuleisti neštuvai su paralyžiuotuoju. Ar Jėzus supyko išvydęs, ką anie vyrai padarė? — — Visai ne! Jam buvo malonu matyti jų tikėjimą. Jis tarė paralyžiuotajam: „Tau atleidžiamos nuodėmės!“

Ką Jėzus liepė paralyžiuotajam?

Kai kurie ten esantys žmonės pamanė, jog Jėzui nederėjo taip sakyti. Jų požiūriu, Jėzus negalėjo atleisti nuodėmių. Norėdamas parodyti turįs tokią galią, Jėzus sergančiam vyrui pasakė: „Kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!“

 Sulig tais žodžiais žmogus išgijo! Ligos neliko nė pėdsako. Dabar jis galėjo be jokios pagalbos atsistoti ir vaikščioti. Susirinkusieji apstulbo matydami tokį stebuklą. Jie niekada nebuvo regėję nieko panašaus! Žmonės šlovino Jehovą, atsiuntusį jiems Didįjį Mokytoją, kuris gali net išgydyti ligonius. (Morkaus 2:1-12)

Ką sužinome iš šio stebuklo?

Ką sužinome skaitydami apie šį stebuklą? — — Ogi kad Jėzus turi galią atleisti nuodėmes ir pagydyti nesveikus žmones. Sužinome ir kitą labai svarbų dalyką: žmonės serga dėl nuodėmės.

Kadangi kiekvienas kartais sergame, ar tai reiškia, jog visi esame nusidėjėliai? — — Taip, Biblijoje rašoma, kad visi gimėme nuodėmingi. Ar supranti, ką reiškia gimti nuodėmingam? — — Tai gimti netobulam. Kai kada klystame visai to nenorėdami. Ar žinai, kaip mes tapome nuodėmingi? — —

Taip atsitiko todėl, kad pirmasis žmogus Adomas nepakluso Dievui. Jis nusidėjo sulaužydamas Dievo įstatymą. O mes visi paveldėjome nuodėmę iš Adomo. Kaip? Suprasti padės toks pavyzdys.

Kaip mes visi tapome nuodėmingi?

Galbūt esi matęs, kaip formoje kepa duoną. Ar žinai, koks kepinys išeis, jei formoje bus įduba? — — Ta pati žymė, arba  įduba, įsispaus ir duonoje, kuri toje formoje kepama, juk taip? — —

Adomą galime prilyginti tai kepimo formai, o mus — kepalui. Pirmasis vyras nusižengdamas Dievo įstatymui tapo netobulas — tarsi gavo įdubą, arba blogą žymę. Tad kai jis susilaukė vaikų, į ką jie buvo panašūs? — — Visi turėjo tą pačią netobulumo žymę.

Dauguma vaikų gimsta be kokio nors akivaizdaus trūkumo. Jie turi rankas ir kojas. Bet jų netobulumas yra toks rimtas trūkumas, kad jie suserga ir po kurio laiko miršta.

Žinia, vieni serga dažniau už kitus. Kodėl? Ar dėl to, kad gimė nuodėmingesni? — — Ne, visi gimsta tiek pat nuodėmingi. Kiekvienas ateina į pasaulį netobulas. Todėl anksčiau ar vėliau visi susergame kokia nors liga. Suserga net tie žmonės, kurie stengiasi paklusti visiems Dievo įstatymams ir nedaro nieko bloga.

Kokią turėsime sveikatą, kai bus pašalintos mūsų nuodėmės?

Vis dėlto kodėl vieni žmonės serga dažniau už kitus? — — Yra keletas priežasčių. Galbūt jiems trūksta maisto. O gal netinkamai maitinasi, pavyzdžiui, valgo daug pyragų, saldainių. Arba gulasi vėlai vakare ir neišsimiega. Taip pat galbūt vaikšto per šaltį neapsirengę šiltai. Kai kurie tiesiog yra silpnos sveikatos, nors ir labai savimi rūpinasi.

 Ar ateis toks laikas, kai niekada nebesirgsime? Ar išsivaduosime iš nuodėmės? — — Prisiminkime, ką Jėzus padarė paralyžiuotajam? — — Atleido nuodėmes ir išgydė. Sykiu Jėzus parodė, kokią malonę ateityje suteiks visiems, kurie nuoširdžiai stengiasi elgtis teisingai.

Jei parodysime, kad nenorime nusidėti ir nekenčiame neteisybės, mes irgi būsime Jėzaus išgydyti. Ateityje jis pašalins mūsų netobulumą. Jėzus tai padarys kaip Dievo Karalystės Karalius. Nuodėmė bus pašalinta ne iš karto, o per tam tikrą laiką. Neturėdami nuodėmės, niekada daugiau nebesirgsime. Visi džiaugsimės tobula sveikata. Koks tai bus palaimingas metas!

Daugiau apie tai, kaip nuodėmė mus veikia, skaityk Jobo 14:4; Psalmyno 51:5 ir Romiečiams 3:23; 5:12; 6:23.