TĖVŲ gyvenime įvyksta kai kas nepaprasta ir iki galo nesuprantama. Jiedu atiduoda dalelę savęs ir motinos viduje išsivysto vaikutis. Nenuostabu, kad apie kūdikio gimimą kalbama kaip apie stebuklą.

Aišku, vaikui atėjus į pasaulį tėvų pareigos tik prasideda. Kūdikis yra bejėgis ir visiškai priklausomas nuo kitų. Jam augant reikia rūpintis ne tik fiziniais jo poreikiais. Vaiką privalu ugdyti protiškai, emociškai, moraliai ir dvasiškai.

Vaiko asmenybei bręsti būtina tėvų meilė. Svarbu, kad jam sakomi meilingi žodžiai būtų patvirtinti ir darbais. Vaikui reikia gero tėvų pavyzdžio. Privalu jį išmokyti moralės normų bei principų, kuriais vadovautųsi gyvenime. Visa tai dera skiepyti nuo pat mažumės. Jei tėvai delsia, gali nutikti ir nutinka įvairių bėdų.

Patys geriausi principai yra ne kur kitur, o Biblijoje. Mokymas iš Biblijos yra visų naudingiausias. Jos lavinami vaikai supranta, kad jiems skirti žodžiai yra pasakyti ne žmonių, bet Kūrėjo, dangiškojo Tėvo. Todėl Biblijos patarimai įgauna didžiulę galią.

Biblija skatina tėvus rūpestingai diegti atžaloms teisingus principus. Tačiau kai vaikai ūgteli, tėvams paprastai darosi sunku kalbėti su jais apie kai kuriuos itin svarbius dalykus. Leidinys Sek Didžiuoju Mokytoju gali padėti. Ši dvasinio turinio knyga  skirta tėvams ir vaikams skaityti drauge. Be to, ji skatina vaiką kalbėtis su tuo, kuris jam skaito.

Knyga ragina vaikus išsakyti savo mintis. Kiekviename skyriuje gausu klausimų. Po jų padėti brūkšniai (— —), primenantys, kad toje vietoje verta stabtelėti ir leisti kalbėti vaikui. Mažiesiems patinka atsakinėti į klausimus, antraip jiems darosi neįdomu.

Svarbiausia, šie klausimai padės sužinoti, ką vaikas galvoja. Tiesa, atsakydamas jis gali apsirikti, bet po klausimų dėstomos mintys padės vaikui ugdytis sveiką mąstyseną.

Viena knygos ypatybių — iliustracijos. Jų daugiau nei 230. Dažniausiai šalia jų yra paaiškinimai, skatinantys vaiką išsakyti nuomonę apie tai, kas pavaizduota ir ką jis perskaitė. Tad aptarkite su vaiku paveikslėlius. Jie yra puiki mokomoji priemonė, pabrėžianti gvildenamą temą.

Vaikui išmokus skaityti, raginkite jį skaityti šią knygą ne tik sau, bet ir jums. Kuo daugiau jis skaitys, tuo daugiau gerų patarimų įsidės į protą ir širdį. Norėdami sustiprinti meilės saitus su vaiku bei tarpusavio pagarbą, turite skaityti šią knygą drauge ir tai daryti reguliariai.

Vaikai nuolat mato rodant nesantuokinį seksą, spiritizmą. Šios ir kitos blogybės skleidžiamos tokiu mastu ir tokiomis priemonėmis, kokias vos prieš keletą dešimtmečių sunku buvo įsivaizduoti. Todėl mažiesiems reikia apsaugos ir šioje knygoje apie tai kalbama oriai, bet tiesiai. Tačiau labiausiai reikia padėti vaikams suartėti su visos išminties Šaltiniu, mūsų dangiškuoju Tėvu, Jehova Dievu. Didysis Mokytojas Jėzus visada pabrėžė, kaip tai svarbu. Nuoširdžiai tikimės, jog ši knyga padės jums ir jūsų šeimai tvarkyti gyvenimą taip, kad įtiktumėte Jehovai ir būtumėte laimingi amžinai.