Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 43 SKYRIUS

Kas yra mūsų broliai ir seserys?

Kas yra mūsų broliai ir seserys?

KARTĄ Didysis Mokytojas uždavė stebinantį klausimą: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ (Mato 12:48) Ar galėtum į jį atsakyti? — — Tikriausiai žinai, kad Jėzaus motina buvo vardu Marija. O kokie jo brolių vardai? — — Ar jis turėjo ir seserų? — —

Biblijoje rašoma, kad Jėzaus broliai buvo „Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas“. Jis turėjo ir seserų; jos paminėtos Jėzaus skelbimo veiklos laikotarpiu. Visi jie buvo jaunesni už pirmagimį Jėzų. (Mato 13:55, 56; Luko 1:34, 35)

Ar Jėzaus broliai buvo jo mokiniai? — — Biblijoje rašoma, kad iš pradžių broliai „juo netikėjo“. (Jono 7:5) Tačiau paskui Jokūbas ir Judas tapo jo mokiniais ir net Biblijos rašytojais. Ar žinai, kokias knygas jie parašė? — — Taip, Jokūbo ir Judo laiškus.

Nors Biblija nemini Jėzaus seserų vardų, aišku, kad jis jų turėjo bent dvi, o gal ir daugiau. Ar Jėzaus seserys tapo jo sekėjomis? — — Neaišku, nes Biblijoje to nepasakyta. O ar žinai, kodėl Jėzus paklausė: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ — — Pažiūrėkim.

Kai sykį Jėzus mokė savo sekėjus, kažkas įsiterpė ir pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim  pasikalbėti.“ Tada Jėzus pasinaudodamas proga pamokyti kai ko svarbaus paklausė: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ Jis ištiesė ranką į savo mokinius ir tarė: „Štai mano motina ir mano broliai!“

Paskui Jėzus paaiškino, ką turėjo omenyje: „Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“ (Mato 12:47-50) Tai rodo, kaip Jėzus mylėjo savo mokinius. Jis davė suprasti, kad mokiniai yra jam kaip tikrieji broliai, seserys, motina.

Kas, pasak Jėzaus, buvo jo broliai ir seserys?

Tuo metu Jėzaus broliai — Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas — netikėjo, kad jis Dievo Sūnus. Jie turbūt netikėjo ir tuo, ką angelas Gabrielius buvo pasakęs jų motinai. (Luko 1:30-33) Matyt, broliai nerodė Jėzui šiltų jausmų. Kas taip elgiasi, nėra  tikras brolis ar sesuo. Ar pažįsti ką nors, kas nėra geras savo broliui arba seseriai? — —

Biblijoje pasakojama apie Ezavą ir Jokūbą. Kartą Ezavas supykęs tarė: „Aš užmušiu savo brolį Jokūbą.“ Rebeka, jų motina, labai išsigando ir išsiuntė Jokūbą iš namų, kad Ezavas jo nenužudytų. (Pradžios 27:41-46) Tiesa, po daugelio metų Ezavas pasikeitė: pamatęs brolį apkabino jį ir pabučiavo. (Pradžios 33:4)

Laikui bėgant Jokūbas susilaukė 12 sūnų. Vyresnieji sūnūs nemėgo savo jaunesniojo brolio Juozapo. Jie pavydėjo, mat jis buvo tėvo numylėtinis. Broliai pardavė Juozapą vergų pirkliams, keliaujantiems į Egiptą, o tėvui pasakė, kad jį sudraskė žvėris. (Pradžios 37:23-36) Ar ne žiaurus poelgis? — —

Vėliau Juozapo broliai gailėjosi taip pasielgę, todėl šis jiems atleido. Ar įžvelgi, kuo Juozapas buvo panašus į Jėzų? — — Kai  Jėzų ištiko bėda, apaštalai išsibėgiojo ir paliko jį, o Petras net jo išsigynė. Tačiau, kaip ir Juozapas, Jėzus jiems atleido.

Ko pasimokome iš to, kaip Kainas pasielgė su savo broliu Abeliu?

Dar anksčiau irgi gyveno du broliai — Kainas ir Abelis. Iš jų taip pat galime kai ko pasimokyti. Dievas matė, jog Kaino širdyje nėra tikros meilės broliui. Jis patarė Kainui pasikeisti. Jei šis būtų išties mylėjęs Dievą, tai būtų jo paklaũsęs. Bet Kainas nemylėjo ir Dievo. Sykį jis tarė broliui: „Išeikime į lauką!“ Abelis išėjo su Kainu. Jiems vieniems būnant laukuose, Kainas smogė savo broliui ir jį užmušė. (Pradžios 4:2-8; Jr)

Biblijoje sakoma, kad šis atsitikimas pamoko mus kai ko svarbaus. Ar žinai ko? — — „Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios: mes turime mylėti vieni kitus. Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo.“ Broliai ir seserys turi mylėti vieni kitus ir nebūti kaip Kainas. (1 Jono 3:11, 12)

Kodėl nedera būti tokiems kaip Kainas? — — Biblijoje sakoma, jog jis „buvo iš piktojo“, tai yra iš Šėtono Velnio. Kadangi Kainas elgėsi taip kaip Velnias, galima sakyti, kad jo tėvas buvo Velnias.

Ar dabar supranti, kaip svarbu mylėti brolius ir seseris? — — Nemylėdamas jų, kieno pavyzdžiu sektum? — — Velnio vaikų. Juk nenori toks būti? — — Tad kaip parodysi, kad trokšti būti Dievo vaikas? — — Tik iš širdies mylėdamas savo brolius bei seseris.

O kas yra meilė? — — Meilė — stiprus jausmas, skatinantis daryti kitiems gera. Žmogų mylime rodydami jam  šiltus jausmus bei darydami gerus darbus. Kas gi yra mūsų broliai ir seserys, kuriuos turime mylėti? — — Prisimink: Jėzus mokė, kad jie — didelės krikščionių brolijos nariai.

Kaip gali parodyti, kad myli savo brolį?

Kaip svarbu mylėti šiuos brolius bei seseris krikščionis? — — Biblijoje rašoma: „Kas nemyli savo brolio [arba sesers], kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato.“ (1 Jono 4:20) Rodyti meilę turime ne kai kuriems, o visiems krikščionių šeimos nariams. Jėzus pasakė: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ (Jono 13:35) Ar myli visus brolius bei seseris? — — Jų nemylėdamas negali iš tikrųjų mylėti Dievo.

Kaip galime parodyti, kad tikrai juos mylime? — — Nevenkime jų, noriai kalbėkimės, būkime draugiški. Nuolat stenkimės daryti jiems gera, viskuo dalykimės, taip pat padėkime ištikus bėdai, nes iš tikro esame viena didelė šeima.

Ką įrodome iš širdies mylėdami visus brolius bei seseris? — — Ogi kad esame Didžiojo Mokytojo — Jėzaus mokiniai. Argi nenorime tokie būti? — —

Apie meilę broliams bei seserims taip pat kalbama Galatams 6:10 ir 1 Jono 4:8, 21. Atsiversk savo Bibliją ir perskaityk šias eilutes.

Pasidomėkite

SKAITYKITE SAVO VAIKAMS

Jie rašė apie Jėzų

Skaitykite apie aštuonis Biblijos rašytojus, kurie gyveno tuo pačiu laikmečiu kaip Jėzus ir rašė apie jo gyvenimą.