Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 3 SKYRIUS

Kas viską sukūrė?

Kas viską sukūrė?

Kas sukūrė visa, kas gyva?

PASAKYSIU tau nuostabų dalyką. Nori? — — Pažiūrėk į savo ranką. Pajudink pirštus. Dabar paimk ką nors. Tavo ranka gali daryti daug ką ir net labai puikiai. Ar žinai, kas ją sukūrė? — —

Jis taip pat sukūrė mūsų burną, nosį, akis. Tai padarė Dievas, Didžiojo Mokytojo Tėvas. Argi nesidžiaugiame, kad Dievas davė mums akis? — — Kiek daug dalykų galime matyti! Norime — žiūrime į gėles, į žalią veją arba į žydrą dangų. Galime stebėti tokį vaizdą kaip šiame paveikslėlyje — išalkusius paukštyčius. Argi ne smagu visa tai matyti? — —

O kas sukūrė šiuos dalykus? Gal koks žmogus? Ne. Žmogus gali pastatyti namą, bet negali sukurti nei želiančios žolės, nei gėlytės, paukštuko, nei jokio kito gyvo padarėlio. Ar žinojai tai? — —

Viską padarė Dievas. Jis sukūrė dangų ir žemę. Taip pat ir žmones — pirmuosius vyrą bei moterį. Didysis Mokytojas Jėzus tai patvirtino. (Mato 19:4-6)

 Iš kur Jėzus žinojo, kad vyrą ir moterį sukūrė Dievas? Ar jis matė, kaip Dievas tą darė? — — Taip, matė. Kai Dievas kūrė vyrą ir moterį, Jėzus buvo šalia. Jis — pats pirmasis Dievo sukurtas asmuo. Jėzus buvo angelas ir gyveno danguje kartu su savo Tėvu.

Biblijoje sakoma, kad Dievas tarė: „Padarykime žmogų.“ (Pradžios 1:26) Ar žinai, kam Dievas kalbėjo? — — Ogi savo Sūnui. Tam, kuris vėliau atėjo į žemę ir tapo Jėzumi.

Tik pagalvok! Klausyti Jėzaus — tai klausyti to, kuris buvo su Dievu, kai šis kūrė žemę bei visa kita. Darbuodamasis su Tėvu danguje Jėzus daug išmoko. Todėl nenuostabu, kad Jėzus yra Didysis Mokytojas!

 Gal manai, kad Dievas liūdėjo vienišas, kol dar nebuvo sukūręs Sūnaus? — — Visai ne! Na, jeigu jis taip nesijautė, kodėl jis kūrė kitas būtybes? — — Dievas davė visiems gyvybę todėl, kad jis yra meilė. Jis norėjo, kad ir kiti gyventų bei džiaugtųsi. Už gyvybę turime būti dėkingi Dievui.

Visa, ką Dievas padarė, rodo, kaip jis mus myli. Dievas sukūrė Saulę. Ji šviečia ir mus šildo. Be Saulės visą žemę sukaustytų šaltis ir nebūtų jokios gyvybės. Argi nesidžiaugi, kad Dievas sukūrė Saulę? — —

Dievas taip pat sugalvojo ir padarė, kad lytų lietus. Kartais tau turbūt nepatinka lietingi orai, nes negali išeiti į lauką pažaisti. Bet lietaus reikia gėlėms augti. Tad žiūrėdami į gražias gėles, kam turime dėkoti? — — Dievui. O kam galime sakyti ačiū, kai valgome skanius vaisius ir daržoves? — — Irgi Dievui, nes visa tai išaugina jo saulutė ir lietus.

Bet jei kas nors tavęs paklaustų: „Ar žmones bei gyvūnus sukūrė Dievas?“ Ką pasakytum? — — Teisingas atsakymas būtų toks: „Taip, Dievas sukūrė žmones ir gyvūnus.“ O kaip tada, jei tas asmuo netiki, kad žmogų sukūrė Dievas? Galbūt jis arba ji tvirtina, jog žmogus atsirado iš gyvūnų? Biblija to nemoko. Joje rašoma, kad visas būtybes sukūrė Dievas. (Pradžios 1:26-31)

Namą juk kažkas pastatė. O kas gi sukūrė gėles, medžius, gyvūnus?

O jeigu kas nors sako, jog netiki, kad Dievas yra? Ką tada jam atsakysi? — — Parodyk į namą ir paklausk: „Kas pastatė šį namą?“ Kiekvienam aišku, kad kažkas jį pastatė. Namas tikrai neatsirado pats! (Hebrajams 3:4)

 Nuvesk tą pažįstamą į sodą, parodyk gėlę ir pasiteirauk: „Kas ją sukūrė?“ Tikrai ne žmogus. Kaip namas neišdygo pats, taip ir ši gėlė. Ji buvo sukurta. O Kūrėjas yra Dievas.

Pasiūlyk stabtelėti ir pasiklausyti paukščio giesmės. Paskui paklausk: „Kas sukūrė paukščius ir išmokė juos čiulbėti?“ Dievas. Jis yra Tas, kuris padarė dangų ir žemę bei visa, kas gyva! Jis — gyvybės Davėjas.

Tačiau šis žmogus gali tvirtinti, jog tiki vien tą, ką regi. ‘Netikiu, ko nematau’, — galbūt jis sako. Kai kas netiki ir Dievo dėl to, kad jo nemato.

Tiesa, Dievo regėti negalime. Biblijoje sakoma, kad žmogus jo „negali pamatyti“. Niekas — joks vyras, moteris, vaikas Dievo matyti negali. Tad nevalia ir daryti Dievo paveikslo ar atvaizdo. Dievas yra aiškiai tai uždraudęs. Vadinasi, jam nepatiktų, jei tokius daiktus laikytume savo namuose. (Išėjimo 20:4, 5; 33:20; Jono 1:18)

Kadangi negali matyti Dievo, iš kur žinai, kad jis iš tikrųjų yra? Pamąstyk. Ar matai, pavyzdžiui, vėją? — — Ne. Nė vienas jo nematom. Bet gali regėti, ką jis daro. Vėjui judinant medžio šakas virpa lapai. Tu neabejoji, jog yra vėjas.

Iš kur žinai, kad yra vėjas?

Aplinkui matai Dievo padarytus dalykus. Pavyzdžiui, gėlė arba paukštis, į kuriuos žiūri, yra Dievo rankų darbai. Todėl ir tiki, kad Dievas yra.

Kai kas gali paklausti: „Kas sukūrė Saulę ir Žemę?“ Biblijoje sakoma: „Dievas sukūrė dangų ir žemę.“ (Pradžios 1:1)  Taip, Dievas padarė visus šiuos nuostabius kūrinius! Ką manai apie tai? — —

Argi ne puikumėlis gyventi? Galime gėrėtis paukščių čiulbėjimu, grožėtis gėlėmis bei kitais Dievo darbais. Valgome jo mums sukurtus skanumynus.

Už visa tai privalome būti dėkingi Dievui. Ypač už gyvybę. O kaip galime jam atsidėkoti? — — Paklusdami Dievui ir darydami, kas liepiama Biblijoje. Taip parodysime, kad mylime viso pasaulio Kūrėją.

Turime būti dėkingi Dievui už visa, ką jis sukūrė. Kaip tai parodysime? Paskaityk, kas užrašyta Psalmyno 139:14; Jono 4:23, 24; 1 Jono 5:21; Apreiškimo 4:11.