Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 16 SKYRIUS

Kas iš tikro svarbiausia?

Kas iš tikro svarbiausia?

Ko šis vyras nesuprato?

KARTĄ pas Jėzų atėjo vienas žmogus. Jis žinojo, kad Jėzus labai išmintingas. Vyriškis tarė: ‘Mokytojau, liepk mano broliui pasidalinti su manimi savo turtą.’ Žmogus manė, jog jam priklauso kai kas iš brolio nuosavybės.

Ką būtum atsakęs Jėzaus vietoj? — — Jėzus suprato, kodėl žmogus šito prašė. Jis negyveno taip vargingai, kad negalėtų išsiversti be brolio turto. Bėda buvo, kad šis žmogus nežinojo, kas iš tikro gyvenime svarbiausia.

Pasvarstykim, kas mums yra svarbiausia. Gražūs žaislai, nauji drabužiai ar panašūs dalykai? — — Ne, yra kai kas daug vertingesnio. To Jėzus ir troško pamokyti papasakodamas apie žmogų, kuris užmiršo Dievą. Ar nori paklausyti? — —

Gyveno sykį turtuolis. Jis turėjo žemės, klojimų. Jam užderėjo labai gausus derlius — net vietos pritrūko viskam sukrauti. Ką turtuolis darys? Jis nutarė: ‘Nugriausiu kluonus, pastatysiu didesnius ir ten sugabensiu visas savo gėrybes.’

Jis tarėsi esąs sumanus ir neabejojo, jog elgiasi labai protingai  kaupdamas atsargas. Vyriškis svarstė taip: ‘Turiu visko per akis — metų metams pakaks. Dabar galiu atsikvėpti: valgyti, gerti, linksmintis.’ Kokia buvo turtuolio klaida? Ar žinai? — — Žmogus galvojo vien apie save ir savo malonumus. Jis pamiršo Dievą.

Apie ką galvoja šis turtuolis?

Todėl Dievas tarė turtuoliui: ‘Paikas žmogau. Šiąnakt tu mirsi. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ Ar turtuolis būtų galėjęs pasinaudoti savo gėrybėmis po mirties? Ne, visa tai turėjo atitekti kažkam kitam. Jėzus tarė: „Taip būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.“ (Luko 12:13-21)

Juk nenori būti toks kaip tas turtuolis? — — Jo didžiausias siekis buvo įsigyti visokių dalykų. Tai ir buvo jo klaida. Žmogus geidė turėti kuo daugiau. Bet jis nebuvo „turtingas pas Dievą“.

 Nemažai žmonių elgiasi kaip anas turčius. Jiems niekada negana to, ką turi. Bet tai gali atnešti didelių bėdų. Pavyzdžiui, tu tikriausiai turi žaislų? — — Kokių? — — O jei kas nors iš tavo draugų turi kamuolį, lėlę ar kitą žaislą, kurio tu neturi? Ar būtų teisinga reikalauti, kad tėvai ir tau tokį nupirktų? — —

Iš pradžių, aišku, tas žaisliukas tau atrodo labai mielas. Tačiau kas atsitinka praėjus kuriam laikui? — — Žaislas pasensta. Jis gali sulūžti ir tada jo net nebenori. O juk tu tikrai turi kai ką daug vertingesnio negu žaislai. Ką? — —

Ką turi vertingesnio nei žaislai?

Gyvenimą. Tai labai didelė vertybė, kurią turėdamas gali daryti viską. Tačiau tavo gyvybė priklauso nuo to, ar darai, kas patinka Dievui, juk taip? — — Taigi nebūkime kaip anas paikas turtuolis, kuris pamiršo Dievą.

Ne tik vaikai elgiasi nesupratingai kaip tas turčius. Taip daro daugelis suaugusiųjų. Kai kuriems vis atrodo, kad turi  per mažai. Jie yra apsirūpinę maistu, rūbais, turi kur gyventi, tačiau tuo nesitenkina ir geidžia krūvos drabužių, didesnio namo. Viskam reikia pinigų. Todėl jie sunkiai dirba, kad turėtų jų kuo daugiau. O kuo daugiau pinigų turi, tuo labiau jų trokšta.

Kai kurie žmonės taip stengiasi daugiau uždirbti, jog nebeskiria laiko šeimai. Nelieka laiko ir Dievui. Ar gali pinigai išsaugoti jų gyvybę? — — Ne. Ar gali jie pasinaudoti savo pinigais po mirties? — — Ne, nes mirusieji visai nieko nebegali daryti. (Mokytojo 9:5, 10)

Ar tai reiškia, kad blogai turėti pinigų? — — Ne, nereiškia. Už juos galime nusipirkti maisto, rūbų. Biblijoje sakoma, kad pinigai teikia apsaugą. (Mokytojo 7:12, Brb) Bet jei mylime pinigus, galime susilaukti bėdų. Galime pasidaryti panašūs į aną nesupratingą turtuolį, kuris kaupė gėrybes, bet nesirūpino būti turtingas pas Dievą.

Ką reiškia būti turtingam pas Dievą? — — Tai reiškia pirmą vietą savo gyvenime skirti Dievui. Kai kurie žmonės sako, kad tiki Dievą. Jie mano, kad to pakanka. Bet ar jie iš tikrųjų yra turtingi pas Dievą? — — Ne, jie panašūs į turtuolį, pamiršusį Dievą.

Jėzus niekada nepamiršo savo dangiškojo Tėvo. Jis nesistengė tapti pinigingas ir nekrovė turtų. Jėzus žinojo, kas yra visų svarbiausia. Ar tu irgi žinai? — — Svarbiausia būti turtingam pas Dievą.

Ką iš tiesų svarbaus daro ši mergaitė?

Kaip mes galime būti turtingi pas Dievą? — — Elgdamiesi taip, kaip jam patinka. Jėzus pasakė: „Visuomet darau, kas  jam patinka.“ (Jono 8:29) Dievui malonu, kai darome tai, ko jis nori. Ką, pavyzdžiui? — —Taip, tu gerai sakai: mums reikia skaityti Bibliją, lankyti krikščionių sueigas, melstis ir padėti kitiems sužinoti apie Dievą. Tai išties patys svarbiausi dalykai.

Kadangi Jėzus buvo turtingas pas Dievą, Jehova juo rūpinosi. Jis atlygino Jėzui amžinuoju gyvenimu. Jei esame panašūs į Jėzų, Jehova ir mus mylės bei globos. Tad būkime kaip Jėzus ir niekuomet nepanėšėkime į aną turtuolį, kuris pamiršo Dievą.

Štai keletas Biblijos eilučių, kurios moko deramo požiūrio į turtus: Patarlių 23:4; 28:20; 1 Timotiejui 6:6-10; Hebrajams 13:5.