Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 47 SKYRIUS

Kas rodo, kad Armagedonas jau arti?

Kas rodo, kad Armagedonas jau arti?

AR ŽINAI, kas yra ženklas? — — Ankstesniame skyriuje skaitėme apie Dievo duotą ženklą, rodantį, kad jis nebenaikins pasaulio tvanu. Apaštalai irgi prašė ženklo norėdami žinoti, kada Jėzus sugrįš ir kada bus šio pasaulio, arba santvarkos, pabaiga. (Mato 24:3)

Kadangi Jėzus yra neregimas ir gyvena danguje, reikėjo matomo ženklo, iš kurio žmonės suvoktų, jog jis pradėjo valdyti. Todėl Jėzus nusakė įvykius, kuriuos jo mokiniai matys. Tuomet ir bus aišku, kad Dievo Sūnus sugrįžo ir jau karaliauja danguje.

Jėzus pabrėžė mokiniams, kaip svarbu budėti: „Stebėkite figmedį bei visus kitus medžius. Kai jie  ima sprogti, jūs patys matote ir žinote, kad vasara jau arti.“ Kad ateina vasara, tu matai iš tam tikrų požymių. Panašiai ir Jėzaus išpranašauti įvykiai liudija, jog Armagedonas netoli. (Luko 21:29, 30, Brb)

Ko Jėzus norėjo pamokyti kalbėdamas apie figmedį?

Šiame ir kitame puslapyje galime atkreipti dėmesį į paveikslėlius, vaizduojančius tai, ką Jėzus nurodė kaip Dievo Karalystės artėjimo ženklą. Tiems dalykams dedantis, Kristaus  valdoma Dievo Karalystė turi sunaikinti visas kitas valdžias, kaip skaitėme 46 skyriuje.

Todėl atidžiai pažiūrėkime ir aptarkime dviejuose ankstesniuose puslapiuose esančias iliustracijas. Apie tai, kas jose pavaizduota, gali skaityti Mato 24:6-14 ir Luko 21:9-11. Kiekvienoje iš iliustracijų pastebi skaičių. Tai numeriai tolesnių pastraipų, apibūdinančių, ką tuose puslapiuose matai. Pažiūrėkime, kaip šiandien pildosi įvairios pranašystės, sudarančios Jėzaus nurodytą ženklą.

1. Jėzus pasakė: „Girdėsite apie karus ir karų gandus... Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę.“ Ar girdėjai žmones kalbant apie karus? — — Pirmasis pasaulinis karas vyko nuo 1914 iki 1918 metų, o Antrasis — nuo 1939 iki 1945 metų. Niekada anksčiau pasaulinių karų nebuvo! Ir dabar karai nesiliauja visoje žemėje. Kone kasdien apie tai pranešama per televiziją, radiją, rašoma laikraščiuose.

2. Toliau Jėzus kalbėjo: „Vietomis bus badmečių.“ Tikriausiai žinai, kad ne visi turi užtektinai maisto. Dėl maisto trūkumo kasdien tūkstančiai žmonių miršta.

3. Jėzus pridūrė: ‘Šen ir ten bus marų.’ Ar žinai, kas yra maras? — — Tai liga, pražudanti daugybę žmonių. Vienas didelis maras, pavadintas ispaniškuoju gripu, per vienerius metus nusinešė apie 20 milijonų gyvybių. Mūsų dienomis tikriausiai dar daugiau mirs nuo AIDS. Be to, tūkstančiai žmonių kasmet miršta nuo vėžio, širdies bei kitų ligų.

 4. Dar Jėzus sakė, kad „vietomis bus... žemės drebėjimų“. Ar žinai, kas yra žemės drebėjimas? — — Per jį žemė virpa. Griūna namai, dažnai žūsta žmonės. Nuo 1914 metų kasmet kyla daug žemės drebėjimų. Ar esi apie juos girdėjęs? — —

5. Kitas pabaigos požymis, pasak Jėzaus, — ‘vis didesnė nedorybė’. Dėl to aplink tiek daug vagysčių bei smurto. Žmonės visur baiminasi, kad kas nors gali įsibrauti į jų namus. Niekad pasaulyje nebuvo tiek nusikaltimų ir smurto kaip dabar.

6. Jėzus pasakė ir dar vieną labai svarbią pranašystę: „Ši geroji naujiena apie karalystę bus paskelbta visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas.“ (Mato 24:14, Č. Kavaliausko vertimas, 1972) Jei vertini „šią gerąją naujieną“, turi pranešti ją kitiems. Taip prisidėsi prie šios pranašystės išsipildymo.

Kai kurie žmonės gali tvirtinti, kad Jėzaus nusakytų dalykų būta visais laikais. Tačiau niekada šie įvykiai nesidėjo tokioje daugybėje pasaulio kraštų vienu laikotarpiu. Tad ar supranti, ką reiškia tas ženklas? — — Ogi tai, kad matydami visus šiuos įvykius žinome, jog netrukus dabartinį sugedusį pasaulį pakeis naujasis Dievo pasaulis.

Kalbėdamas apie tą ženklą Jėzus paminėjo ir vieną metų laiką. Jis tarė: „Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą.“ (Mato 24:20) Ką, tavo manymu, jis norėjo pasakyti? — —

Kas gali atsitikti, jei žmogus priverstas gelbėtis nuo kokios nors nelaimės žiemą — nepalankiu oru, kai keliauti  nelengva, netgi pavojinga? — — Jeigu ir išsigelbės, tai labai sunkiai. Dėl visokių reikalų per vėlai susiruošęs kelionėn, jis gali net žūti užkluptas pūgos, — argi nebūtų skaudu? — —

Ką Jėzus turėjo omenyje kalbėdamas apie gelbėjimąsi žiemą?

Tad ar supranti, ką Jėzus turėjo omenyje sakydamas, kad nereikia iki žiemos atidėlioti bėgti? — — Jis sakė, kad žinodami, jog Armagedonas nebetoli, turime negaišdami stoti tarnauti Dievui ir taip įrodyti jam savo meilę. Jei delsime, imtis tarnystės gali būti per vėlu. Tuomet būtume kaip didžiojo Tvano laikų žmonės, girdėję Nojaus perspėjimą, tačiau nėję į laivą.

Toliau pakalbėkime, kas bus pasibaigus didžiajai Armagedono kovai. Sužinosime, ką Dievas yra numatęs visiems jį mylintiems ir dabar jam tarnaujantiems.

Kad Armagedonas jau arti, patvirtina ir šios Šventojo Rašto eilutės: 2 Timotiejui 3:1-5 ir 2 Petro 3:3, 4.