Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 32 SKYRIUS

Kaip Jėzus buvo apsaugotas

Kaip Jėzus buvo apsaugotas

JEHOVAI rūpi apsaugoti tuos, kas maži ir patys nepajėgia apsisaugoti. Kartais jis tai daro labai neįprastais būdais. Pavyzdžiui, tu gali tai pastebėti vaikščiodamas kaimo keliais, nors iš pradžių galbūt nesuprasi.

Štai netoli tavęs ant žemės nutupia paukštė. Ji atrodo sužeista, nes velka vieną sparną. Kai bandai prieiti, ji šasteli į šoną. Jei seki iš paskos, paukštė traukiasi vis tolyn. Bet paskui netikėtai purpteli į orą — jos sparnas, pasirodo, sveikiausias! Ar žinai, kodėl paukštė taip elgėsi? — —

Ogi netoli tos vietos, kur ją pamatei, krūmuose slepiasi jaunikliai. Paukštė bijojo, kad gali juos rasti ir nuskriausti. Todėl ji apsimetė sužalota, kad tik nuviliotų tave nuo savo paukščiukų. Ar žinai, kas gali apsaugoti mus panašiai kaip ta paukštė? — — Jehova Biblijoje prilyginamas ereliui, besirūpinančiam savo jaunikliais. (Pakartoto Įstatymo 32:11, 12)

Kaip ši paukštė saugo savo jauniklius?

 Visų brangiausias Jehovos vaikas — jo mylimas Sūnus Jėzus. Gyvendamas danguje jis buvo galinga dvasia kaip ir jo Tėvas. Jis pats galėjo pasirūpinti savimi. Bet kai gimė žemėje, Jėzus buvo bejėgis kūdikis, kuriam reikėjo globos.

Kad atliktų viską, ko Dievas jį siuntė į žemę, Jėzus turėjo augti ir tapti tobulu subrendusiu vyru. Tačiau Šėtonas stengėsi, kad šito neįvyktų, ir norėjo Jėzų nužudyti. Pasakojimas, kaip buvo kėsinamasi nužudyti Jėzų kūdikystėje ir kaip Jehova jį apsaugojo, — tikrai įdomus. Ar norėtum išgirsti? — —

Netrukus po Jėzaus gimimo Šėtonas padaro taip, kad Rytuose sušvinta lyg kokia nauja žvaigždė. Žvaigždes tyrinėjantys vyrai, vadinami astrologais, seka paskui tą žvaigždę šimtus kilometrų ir atkeliauja į Jeruzalę. Čia jie teiraujasi, kur yra gimęs būsimas žydų karalius. Bibliją išmanantys vyrai atsako: „Betliejuje.“ (Mato 2:1-6)

Kokį įspėjimą Dievas duoda Jėzų aplankiusiems astrologams, kad jį apsaugotų?

 Erodas, piktasis Jeruzalės karalius, išgirsta apie Betliejuje, viename tos apylinkės miestų, neseniai gimusį naująjį karalių ir sako astrologams: ‘Sužinoję viską ir radę kūdikį, grįžkite ir praneškite man.’ Ar numanai, kodėl Erodas trokšta žinoti, kur yra Jėzus? — — Todėl, kad yra pavydus ir nori vaiką nužudyti!

Kaip Dievas apsaugo savo Sūnų? — — Astrologai suranda Jėzų ir duoda jam dovanų.Tada Dievas sapne perspėja tuos vyrus nebegrįžti pas Erodą. Todėl jie pasuka namo kitu keliu aplenkdami Jeruzalę. Sužinojęs, kad astrologai iškeliavo, Erodas įširsta. Norėdamas nužudyti Jėzų, Erodas išžudo visus Betliejaus berniukus iki dvejų metų amžiaus. Bet Jėzaus tuo laiku ten nebėra.

Ar žinai, kaip Jėzus buvo išgelbėtas? — — Astrologams iškeliavus, Jehova liepia Marijos vyrui Juozapui keltis ir bėgti į Egiptą. Čia Jėzui nebegresia žūtis nuo nedorojo Erodo. Po metų kitų, kai Marija ir Juozapas grįžta su Jėzumi iš Egipto, Dievas dar sykį duoda žinią Juozapui. Sapne jam liepiama keliauti į Nazaretą, kur Jėzui bus saugu. (Mato 2:7-23)

Kaip dar yra gelbstimas mažasis Jėzus?

Matai, kaip Jehova apsaugojo savo Sūnų? — — Kas, tavo manymu, yra kaip tie krūmuose paslėpti paukštės jaunikliai arba kaip Jėzus, kai jis buvo dar mažas? Argi ne tu? — — Kai kas nori pakenkti ir tau. Ar žinai kas? — —

 Biblijoje sakoma, kad Šėtonas kaip riaumojantis liūtas nori mus praryti. Kaip liūtai dažnai medžioja nedidelius gyvūnus, taip Šėtonas ir jo demonai tankiai puldinėja vaikus. (1 Petro 5:8) Bet Jehova yra stipresnis už Šėtoną. Jis gali apsaugoti savo vaikus arba atitaisyti Šėtono jiems padarytą žalą.

Ar prisimeni, kas rašoma dešimtame šios knygos skyriuje? Ką Velnias ir jo demonai nori, kad mes darytume? — — Ogi, kad turėtume tokius intymius santykius, kurie Dievo požiūriu yra nedori. Tik kam dera turėti lytinius santykius? — — Teisingai, vyrui ir moteriai, kurie yra susituokę.

Deja, kai kuriems suaugusiesiems patinka įtraukti į seksą vaikus. Laikui bėgant tie berniukai ir mergaitės gali pradėti elgtis taip pat blogai, kaip išmoko iš tokių suaugusiųjų. Šie vaikai ima nederamai naudoti savo lytinius organus. Labai seniai taip buvo elgiamasi Sodomos mieste. Biblijoje rašoma, kad jos gyventojai „nuo berniuko iki senio“ norėjo turėti lytinius santykius su atėjusiais pas Lotą vyrais. (Pradžios 19:4, 5, NW)

Tad kaip Jėzui reikėjo apsaugos, taip ir tave būtina sergėti nuo suaugusiųjų — ir net vaikų, — kurie nori įtraukti tave į seksą. Paprastai tokie žmonės mėgins apsimesti tavo draugais. Jie net gali tau ką nors pasiūlyti, jei pažadėsi niekam nepasakoti, ką jie nori su tavimi daryti. Tačiau tai savanaudžiai, į Šėtoną bei jo demonus panašūs žmonės, geidžiantys malonumų vien sau. Jie jaučia pasitenkinimą turėdami lytinius santykius su vaikais. Tai yra visiškai nedora!

 Ar žinai, ką jie gali daryti norėdami jausti malonumą? — — Gali imti glamonėti tavo lytinius organus. Arba tau matant glamonėti savo lytinius organus. Bet tu turi neduoti liesti tavo varpos arba vulvos niekam — net savo broliui, seseriai, motinai, tėvui. Tai yra pats intymiausias tavo kūno organas.

Ką turi sakyti ir daryti, jei kas nors bando tave paliesti taip, kaip nedera?

Kaip gali apsaugoti savo kūną nuo žmonių, darančių tokius blogus dalykus? — — Pirmiausia niekam neleisk liesti tavo lytinių organų. Jei kas nors bando tai daryti, tvirtai ir garsiai pasakyk: „Liaukis! Aš pasakysiu apie tave!“ Jei toks žmogus kalbės, kad dėl to, kas atsitiko, esi kaltas tu, netikėk. Tai netiesa. Nesvarbu, kas jis, — eik ir kam nors pranešk. Privalai taip pasielgti, net jei jis sako, kad tai, kas įvyko, yra judviejų paslaptis. Net ir tada, jei tas žmogus žada puikių dovanų arba baugina, turi nuo jo pasitraukti ir apie jį papasakoti.

Nesibaimink, tik būk atsargus. Jei tėvai perspėja apie vietas arba žmones, kurie gali būti tau pavojingi, klausyk. Tada nedoras žmogus neturės progos padaryti tau bloga.

Apie tai, kaip apsisaugoti nuo nedorų seksualinių veiksmų, skaityk Pradžios 39:7-12; Patarlių 4:14-16; 14:15, 16; 1 Korintiečiams 6:18 ir 2 Petro 2:14.