Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 17 SKYRIUS

Kaip būti laimingam

Kaip būti laimingam

Kodėl Jehova yra „laimingasis Dievas“?

VISI trokštame būti laimingi, ar ne taip? — — Tačiau tik nedaug žmonių yra išties laimingi. Ar supranti kodėl? — — Jie nežino, kas teikia laimę. Žmonės mano būsią laimingi turėdami daug daiktų. Tačiau įsigiję, ko trokšta, pamato, jog laimė greit praeina.

O kas teikia tikrą laimę? Didysis Mokytojas pasakė: „Palaimingiau duoti negu imti.“ (Apaštalų darbų 20:35) Tad kaip gali būti laimingas? — — Duodamas ir padėdamas kitiems. Ar žinojai šį dalyką? — —

Pakalbėkime apie tai. Ar Jėzus pasakė, jog žmogus, gavęs dovaną, nebus laimingas? — — Ne, jis taip nekalbėjo. Juk mėgsti gauti dovanų? — — Visi mėgsta. Gavę ką nors gražaus džiaugiamės.

 Vis dėlto Jėzus pasakė, kad didesnė laimė yra duoti. O kas žmonėms duoda daugiausiai? — — Žinoma, Jehova Dievas.

Biblijoje sakoma, kad Dievas „visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita“. Jis siunčia lietų iš dangaus ir leidžia saulei šviesti, kad augtų augalai ir turėtume maisto. (Apaštalų darbų 14:17; 17:25) Todėl nenuostabu, kad Biblijoje Jehova vadinamas „laiminguoju Dievu“! (1 Timotiejui 1:11, NW) Davimas — tai viena priežastis, dėl ko jis yra laimingas. Mes irgi galime taip jaustis, jei duodame kitiems.

Ką padaręs jausiesi laimingesnis, užuot pats vienas suvalgęs visus savo sausainius?

O ką galime duoti? Kaip pats manai? — — Kartais dovaną reikia pirkti. Tu išrenki kokį daiktą parduotuvėje ir už jį sumoki. Tokiai dovanai galbūt turi kurį laiką taupyti pinigus.

Tačiau ne visos dovanos perkamos. Pavyzdžiui, kaip atgaivina karštą dieną šalto vandens stiklinė! Padavęs ją ištroškusiam žmogui pasijunti laimingas.

Kartais tikriausiai kepate su mama sausainių. Kaip būna smagu! O ką padaręs jaustumeis laimingesnis, užuot suvalgęs viską vienas? — — Pavaišink sausainiais kurį nors draugą. Ar norėtum kai kada taip padaryti? — —

 Didysis Mokytojas ir jo apaštalai neabejojo, kad tas, kas duoda, yra laimingas. Ar numanai, ką jie duodavo žmonėms? — — Geriausią dalyką pasaulyje! Jie žinojo tiesą apie Dievą ir mielai dalydavosi ja su kitais. Tai jie darė be jokio užmokesčio.

Kartą apaštalas Paulius su savo geru draugu, Kristaus mokiniu Luku, sutiko moterį, kuri irgi norėjo kai ką jiems duoti ir pasijusti laiminga. Tai įvyko prie upės. Paulius ir Lukas atėjo ten, nes girdėjo, kad tai vieta, kur žmonės meldžiasi. Ir iš tikro jie rado čia keletą besimeldžiančių moterų.

Paulius pradėjo skelbti joms gerąją naujieną apie Dievą ir jo Karalystę. Viena iš jų, Lidija, įdėmiai klausėsi ir tada panoro parodyti, kad jai išties labai patiko, ką išgirdo. Ši moteris atkakliai kvietė Paulių ir Luką: „Jei mane laikote Viešpaties tikinčiąja, ateikite ir pasilikite mano namuose.“ Lidija tiesiog privertė juos apsistoti pas ją. (Apaštalų darbų 16:13-15)

Ką Lidija sako Pauliui ir Lukui?

Lidijai buvo malonu pasikviesti šiuos Dievo tarnus. Ji pamilo juos už tai, kad papasakojo jai apie Jehovą ir Jėzų bei amžinojo gyvenimo viltį. Lidija džiaugėsi galėdama Paulių ir Luką pavaišinti bei pasiūlyti jiems vietą atsikvėpti. Moteris buvo laiminga rodydama svetingumą, nes ji troško pasidalyti savo geru. Tai verta įsidėmėti. Galbūt kas nors sakys, jog turime ką nors padovanoti kitam. Tačiau jei mes nenorime to daryti, dovanodami nesijausime laimingi.

Kodėl Lidija džiaugiasi svetingai priimdama Paulių ir Luką?

Tarkim, turi saldainių ir nori juos suvalgyti. Jei liepčiau pasidalyti su kitu vaiku, ar tau patiktų? — — O jei sutikęs  savo gerą draugą pats mielai jį pavaišintum, argi nebūtum laimingas? — —

Kai kada mylime kitą asmenį taip karštai, jog norime atiduoti jam viską. Kuo stipriau pamilstame Dievą, tuo labiau norime dėl jo šitaip aukotis.

Kodėl ši vargana moteris buvo laiminga paaukodama visa, ką turėjo?

Didysis Mokytojas matė vieną varganą moterį, kuri parodė tokį norą. Tai buvo Jeruzalėje, prie šventyklos. Ji teturėjo dvi smulkias monetas. Moteris abi jas įmetė į šventyklos aukų skrynią. Niekas jos nevertė to daryti. Dauguma nė nepastebėjo, kad ji paaukojo. Moteris tai padarė savo noru ir iš meilės Jehovai. Todėl ji džiaugėsi galėdama paaukoti. (Luko 21:1-4)

Mes galime duoti kitiems daug ką. Pavyzdžiui, ką? — — Svarbiausia, kad duotume noriai, — tada jausimės laimingi. Todėl Didysis Mokytojas mus ir skatina duoti. (Luko 6:38) Taip darydami nudžiuginame žmogų. O kokie laimingi esame patys!

Apie tai, kaip duoti kitiems, kad jaustumės laimingi, paskaitykime Mato 6:1-4; Luko 14:12-14 ir 2 Korintiečiams 9:7.