Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 10 SKYRIUS

Jėzus galingesnis už demonus

Jėzus galingesnis už demonus

AR PRISIMENI, kodėl vienas iš Dievo angelų tapo Šėtonu Velniu? — — Jis panoro pats būti garbinamas, todėl sukilo prieš Dievą. Ar ir daugiau angelų pasekė Šėtonu? — — Taip. Biblija vadina juos ‘Šėtono angelais’, demonais. (Apreiškimo 12:9)

Ar tie nedori angelai, arba demonai, tiki Dievą? — — ‘Demonai tiki, jog Dievas yra’, — sakoma Biblijoje. (Jokūbo 2:19) Dabar jie yra išsigandę, nes žino, kad Dievas juos nubaus už blogus darbus. Kuo jie nusikalto? — —

Biblija praneša, kad senų senovėje nedorieji angelai paliko savo vietą danguje ir persikėlė gyventi į žemę kaip vyrai. Jie norėjo turėti intymius santykius su gražiomis žemės moterimis. (Pradžios 6:1, 2; Judo 6) Ką žinai apie seksualinius santykius? — —

 Tai yra ypatingas vyro ir moters suartėjimas, po kurio motinos viduje gali pradėti vystytis kūdikis. Tačiau angelams turėti tokius santykius yra nedora. Tokią sueitį Dievas leidžia tik tada, jei vyras ir moteris yra susituokę. Tuomet sutuoktiniai rūpinasi gimusiu vaikeliu.

Ką bloga darė šie angelai?

Kai angelai pasivertė į vyrus ir turėjo lytinių santykių su žemės moterimis, jiems gimė vaikai. Jie užaugo milžinais, buvo labai žiaurūs ir skriaudė žmones. Todėl Dievas siuntė didžiulį tvaną ir tuos milžinus bei visus kitus nedorėlius sunaikino. Bet Nojui jis buvo liepęs pasistatyti didelį laivą, kad tie keli žmonės, kurie elgėsi teisingai, būtų išgelbėti. Didysis Mokytojas pasakė, jog Tvano laikų įvykiai yra svarbus priminimas. (Pradžios 6:3, 4, 13, 14; Luko 17:26, 27)

Ar žinai, kas atsitiko su nusidėjusiais angelais užėjus Tvanui? — — Jie paliko žmogaus kūnus ir sugrįžo į dangų. Tačiau daugiau jie nebegalėjo būti Dievo angelais — tapo Šėtono angelais, arba demonais. O kas nutiko jų  vaikams, tiems milžinams? — — Jie žuvo per Tvaną. Kartu su jais žuvo ir kiti Dievui neklusnūs žmonės.

Kodėl dabar žemėje daugiau bėdų nei anksčiau?

Nuo Tvano laikų Dievas daugiau nebeleidžia demonams pasiversti žmonėmis. Tačiau jie, kad ir nematomi, vis dar skatina mus blogai elgtis. Jie sukelia netgi daugiau bėdų nei pirma, nes dabar yra iš dangaus išmesti į žemę.

Ar žinai, kodėl negalime matyti demonų? — — Jie neregimi. Tačiau neabejojame, jog jie yra. Biblijoje sakoma, kad Šėtonas ‘suvedžioja visą pasaulį’, o demonai jam padeda. (Apreiškimo 12:9, 12)

Ar gali Velnias su savo demonais suklaidinti ir mus? — — Taip, jei nesame atsargūs. Tačiau baimintis nereikia. Didysis Mokytojas pasakė: ‘Velnias neturi man galios.’ Jei esame artimi su Dievu, jis apsaugos mus nuo Velnio ir demonų. (Jono 14:30)

Svarbu žinoti, kokiomis blogybėmis demonai mus vilios. Pagalvok, ką jie patys darė būdami žemėje? — — Prieš Tvaną jie elgėsi kaip nederėjo angelams — turėjo lytinių santykių su moterimis. Dabar demonai irgi džiūgauja, kai žmonės nepaiso Dievo duotų seksualinio gyvenimo normų. Kam dera turėti lytinius santykius? — — Teisingai manai: tik susituokusioms poroms.

Šiais laikais jau net kai kurie berniukai ir mergaitės palinksta į seksą, tačiau tai yra nedora. Biblijoje kalbama apie vyro „lytinį organą“, arba varpą. (Kunigų 15:1-3, Jr, išnaša) Moters lytiniai organai vadinami vulva. Jehova šiuos organus sukūrė ypatingai paskirčiai — tam jais naudotis gali tik sutuoktiniai. Kai žmonės daro, ką draudžia Jehova, džiaugiasi  demonai. Pavyzdžiui, jiems patinka, kai berniukas ir mergaitė žaidžia su vienas kito lyties organais. Juk mes nenorime suteikti demonams malonumo, ar ne? — —

Ir dar kai kas demonams patinka, o Jehovai ne. Gal žinai kas? — — Smurtas. (Psalmyno 11:5) Smurtingi žmonės yra žiaurūs ir skriaudžia kitus. Prisimink, jog taip elgėsi milžinai, demonų sūnūs.

Demonams taip pat patinka žmones gąsdinti. Kartais jie apsimeta tais, kurie jau yra mirę. Jie net gali pamėgdžioti jų balsus. Taip demonai apgaudinėja daugelį norėdami įtikinti, kad mirusieji tebegyvena ir gali kalbėti su mumis. Demonai paskatina nemažai žmonių tikėti vėlėmis.

Tad būkime budrūs, kad Šėtonas bei jo demonai mūsų neapgautų. Biblija perspėja: ‘Šėtonas stengiasi pasirodyti geru  angelu, taip pat apsimeta ir jo tarnai.’ (2 Korintiečiams 11:14, 15) Iš tikrųjų demonai yra labai blogi. Pažiūrėkime, kaip jie mėgina mus padaryti panašius į save.

Iš kur daugiausiai žmonės sužino apie smurtą, nederamą seksą, dvasias bei vaiduoklius? — — Argi ne žiūrėdami kai kurias televizijos laidas bei filmus, žaisdami kompiuterinius žaidimus, per internetą, skaitydami komiksus? Prie ko visa tai veda — prie Dievo ar prie Velnio bei jo demonų? Pagalvok. — —

Kas gali atsitikti, jei žiūrėsime į smurtą?

Kaip manai, kas geidžia, kad mes klausytumės blogybių ir jas žiūrėtume? — — Be abejo, Šėtonas ir jo demonai. Tad ką turime daryti? — — Ogi skaityti, klausytis ir žiūrėti tai, kas mums naudinga ir padeda tarnauti Jehovai. Ar gali paminėti keletą gerų dalykų, kuriuos dera daryti? — —

Kas mums naudinga?

Jei dorai gyvename, nebijokime demonų. Jėzus galingesnis už juos ir demonai jo bijosi. Kartą jie šaukė Jėzui: „Gal atėjai mūsų pražudyti?“ (Morkaus 1:24) Argi nedžiūgausime, kai atėjus metui Jėzus sunaikins Šėtoną bei jo demonus? — — O dabar būkime tikri, kad Jėzus apsaugos mus nuo demonų, jei artinsimės prie jo ir jo dangiškojo Tėvo.

Paskaitykime, ką turime daryti, kad apsisaugotume nuo Šėtono ir jo demonų: 1 Petro 5:8, 9 ir Jokūbo 4:7, 8.