Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 46 SKYRIUS

Ar pasaulis vėl bus sunaikintas tvanu?

Ar pasaulis vėl bus sunaikintas tvanu?

AR KADA nors girdėjai kalbant apie pasaulio pabaigą? — — Dabar žmonės išties dažnai apie tai šneka. Kai kas sako, jog pasaulis pražus branduoliniame kare. Kaip manai, ar Dievas leis žmonėms sunaikinti mūsų puikią Žemę? — —

Jau žinome, kad Biblijoje kalbama apie pasaulio pabaigą. Ten sakoma: „Praeina pasaulis.“ (1 Jono 2:17) Ar tai reiškia, kad žemė pražus? — — Ne, Biblijoje paminėta, jog Dievas sukūrė žemę, kad būtų „gyvenama“ ir  kad žmonėms joje būtų gera. (Izaijo 45:18) Štai Psalmyno 37:29 (Brb) rašoma: „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai.“ Todėl Biblijoje ir pažadėta, kad žemė išliks amžinai. (Psalmyno 104:5; Mokytojo 1:4)

Tad jei pasaulio pabaiga — ne žemės sunaikinimas, tai kas gi? — — Atsakymą sužinosime atidžiai patyrinėję, kas atsitiko Nojaus dienomis. Biblijoje pasakojama: „Ano meto pasaulis žuvo, vandeniu aptvindytas.“ (2 Petro 3:6)

Ar kas nors pergyveno pasaulio pabaigą užėjus Tvanui Nojaus laikais? — — Biblijoje sakoma, kad Dievas „išsaugojo teisumo šauklį Nojų ir dar septynetą, kai siuntė bedievių pasauliui tvaną“. (2 Petro 2:5)

Kokį pasaulį Dievas sunaikino Nojaus dienomis?

O kas tuomet pražuvo: žemė ar nedori žmonės? — — Biblija tvirtina, kad taip atsitiko „bedievių pasauliui“. Dar atkreipk dėmesį, kad Nojus pavadintas „šaukliu“. Kaip manai, kokios žinios šauklys jis buvo? — — Nojus perspėjo žmones apie „ano meto pasaulio“ pabaigą.

Kalbėdamas apie didįjį Tvaną, Jėzus savo mokiniams paminėjo, ką žmonės darė prieš pat galą. Štai ką jis pasakė: „Dienomis prieš tvaną [žmonės] valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą; ir jie nekreipė dėmesio, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė.“ Paskui Jėzus pridūrė, kad taip žmonės elgsis ir šio pasaulio pabaigos laikais. (Mato 24:37-39; NW)

Jėzaus žodžiai rodo, kad tai, kaip žmonės gyveno prieš Tvaną, pamoko mus kai ko svarbaus. Ar prisimeni iš 10 šios  knygos skyriaus, kokie tada buvo žmonės? — — Kai kurie buvo labai žiaurūs, smurtingi. Daugelis kitų, pasak Jėzaus, nesiklausė Nojaus — Dievo siųsto skelbėjo.

Taigi vieną dieną Jehova pranešė Nojui, jog ruošiasi sunaikinti blogus žmones tvanu. Vanduo užlies visą žemę, net kalnus. Jehova liepė Nojui pasistatyti didelį laivą. Jis buvo panašus į milžinišką ilgą dėžę, kaip pavaizduota 238 puslapyje.

Dievas prisakė Nojui pastatyti laivą, pakankamai didelį jam su šeima bei daugybei gyvūnų išsigelbėti. Nojus ir jo namiškiai turėjo sunkiai dirbti. Jie kirto didelius medžius ir ėmė statyti. Darbas truko daugybę metų, nes laivas buvo tikrai didžiulis.

Ar prisimeni, ką dar Nojus darė visą tą laiką, kol statė laivą? — — Ogi skelbė žmonėms apie būsimą Tvaną. Ar kas nors jo paklaũsė? Nė vienas, išskyrus paties Nojaus šeimą. Visi kiti tiesiog buvo užsiėmę įvairiais reikalais. Ar atsimeni, ką, anot Jėzaus, žmonės veikė? — — Valgė, gėrė, tuokėsi. Jie nemanė esą blogi ir neskyrė laiko pasiklausyti Nojaus. Pažiūrėkim, kas jiems atsitiko.

Nojui su šeima suėjus į laivą, Jehova jį uždarė. Žmonės vis dar netikėjo, kad užeis Tvanas. Staiga iš dangaus pasipylė vanduo! Tai buvo ne paprastas lietus, o liūtis. Netrukus vanduo jau šniokštė didžiulėmis upėmis, versdamas storus medžius ir ridendamas sunkius akmenis. O kas atsitiko žmonėms, kurie buvo ne laive? — — Jėzus pasakė: „Užėjo tvanas  ir visus nusinešė.“ Visi neįėję į laivą žuvo. Kodėl? — — Pasak Jėzaus, „jie nekreipė dėmesio“. Žmonės nesiklausė! (Mato 24:39, NW; Pradžios 6:5-7)

Kodėl mums neturi rūpėti vien malonumai?

Jėzaus žodžiai primena, kad tas įvykis mums šiandien yra pamoka. Kokia? — — Žmonės buvo sunaikinti ne tik dėl nedoro elgesio, — jie buvo tiek pasinėrę į savo reikalus, jog jiems visai nerūpėjo Dievas ir jo ketinimai. Mums irgi reikia labai saugotis, kad nebūtume kaip jie, ar ne? — —

Kaip manai, ar Dievas ir vėl sunaikins pasaulį tvanu? — — Ne, jis pažadėjo to nedaryti. Dievas pasakė: „Savo lanką [„vaivorykštę“, NW] padėjau į debesis, ir jis bus ženklas.“ Jehova pasakė, kad vaivorykštė — tai ženklas, jog „vandenys niekada daugiau nebetaps tvanu visiems mirtingiesiems sunaikinti“. (Pradžios 9:11-17)

Tad galime būti tikri, kad Dievas niekada nebenaikins pasaulio tvanu. Tačiau žinome, kad Biblijoje rašoma apie šio pasaulio pabaigą. Ką Dievas išsaugos, kai bus naikinamas pasaulis? — — Ar tai bus žmonės, turėję tiek visokiausių reikalų, kad niekada nenorėjo nė girdėti apie Dievą?  Arba tie, kurie buvo taip užimti, jog nerado laiko studijuoti Biblijos? Kaip manai? — —

Mes trokštame būti tarp tų, kuriuos Dievas išsaugos, tiesa? — — Argi ne puiku būtų, jei Dievas ir mūsų šeimą išgelbėtų kaip Nojaus? — — Jei norime pergyventi šio pasaulio pabaigą, turime suvokti, kaip Dievas jį naikins ir kaip paskui įkurs naują teisingą pasaulį.

Kaip jis tai padarys, Biblija praneša Danieliaus knygos 2 skyriuje, 44 eilutėje. Čia kalbama apie mūsų dienas: „Anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę [arba valdžią], kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai.“

Ar supranti tai? — — Biblijoje sakoma, kad Dievo Karalystė sunaikins visas žemiškas valdžias. Kodėl? — — Kadangi jos nepaklūsta tam, kurį Dievas paskyrė Karaliumi. Kas jis? — — Be abejo, Jėzus Kristus!

Jėzus Kristus, Dievo paskirtasis Karalius, sunaikins šį pasaulį per Armagedoną

Jehova Dievas turi teisę skirti valdžią, ir jis pasirinko Karaliumi savo Sūnų Jėzų. Netrukus, vadovaujant šiam Dievo paskirtam Valdovui, bus pašalintos visos pasaulio valdžios. Tai aprašoma Biblijoje, Apreiškimo 19 skyriuje, nuo 11 iki 16 eilutės, ir pavaizduota kitame puslapyje esančiame paveikslėlyje. Biblijoje Dievo karas prieš pasaulio valdžias vadinamas Harmagedonu, arba Armagedonu.

Dievas sako, kad jo Karalystė sunaikins žmonių valdžias. Bet ar jis lieps tai daryti mums? — — Ne, Biblijoje Armagedonas  vadinamas „Visagalio Dievo dienos kova“. (Apreiškimo 16:14, 16) Taip, Armagedonas yra Dievo karas ir toje kovoje dangaus kariuomenei vadovauti jis paskyrė Jėzų Kristų. Ar ta Armagedono kova jau greit įvyks? Apie tai dar sužinosime.

Perskaitykime drauge apie tą metą, kai Dievas naikins visus nedorus žmones ir išgelbės tuos, kurie jam tarnauja: Patarlių 2:21 (2:21, 22, Brb); Izaijo 26:20, 21; Jeremijo 25:31-33 ir Mato 24:21, 22.