Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 25 SKYRIUS

Ar gali nedorėlis pasitaisyti?

Ar gali nedorėlis pasitaisyti?

KAIP puiku būtų, jei visi žmonės elgtųsi gerai, ar ne? — — Tačiau nėra nė vieno, kuris bent retsykiais nepadarytų ką bloga. Ar žinai, kodėl visi kartais nusidedame, net kai norime daryti gera? — — Todėl, kad gimėme nuodėmingi. Bet kai kurie asmenys elgiasi ypač nedorai. Jie nekenčia žmonių ir tyčia kitiems kenkia. Ar tokie, tavo nuomone, gali pasikeisti — išmokti daryti gera? — —

Pažiūrėk į paveikslėlyje pavaizduotą jauną vyrą, saugantį drabužius žmonių, svaidančių akmenis į Steponą. Jo hebrajiškas vardas yra Saulius, o romėniškas — Paulius. Jis patenkintas, kad žudomas Didžiojo Mokytojo sekėjas Steponas. Kodėl Saulius toks blogas?

Saulius priklauso religinei fariziejų grupei. Jie turi Dievo Žodį, bet labiau laikosi kai kurių savo tikėjimo vadovų mokymų. Todėl Saulius ir daro blogus darbus.

Sauliui būnant Jeruzalėje suimamas Steponas. Jį nuveda į teismą. Tarp teisėjų yra fariziejų. Nors Steponą kaltina blogais dalykais, jis nepabūgsta: drąsiai kalba ir puikiai paliudija teisėjams apie Jehovą Dievą ir Jėzų.

Bet šiems jo žodžiai nepatinka. Teisėjai ir patys daug žino apie Jėzų. Ne taip seniai jie atidavė jį nužudyti. Bet Jehova  Jėzų prikėlė ir paėmė į dangų. Dabar, užuot pasitaisę, teisėjai kovoja su Jėzaus mokiniais.

Pagriebę Steponą jie ištempia jį už miesto, partrenkia ir užmėto akmenimis. Saulius, kaip matai paveikslėlyje, stovi netoliese ir viską stebi. Jis yra tikras, kad Steponas vertas mirties bausmės.

Kodėl Saulius mano, kad nužudyti Steponą yra teisinga?

Ar žinai, kodėl Saulius taip mano? — — Saulius visą gyvenimą buvo fariziejus ir neabejoja, kad jų mokymai teisingi. Tie žmonės yra jam pavyzdys, todėl jais ir seka. (Apaštalų darbų 7:54-60)

Ką daro Saulius po Stepono nužudymo? — — Baisu! Jis nori nužudyti ir visus kitus Jėzaus mokinius. Saulius eina į jų namus, tempia vyrus bei moteris ir sodina į kalėjimą. Daugelis mokinių priversti palikti Jeruzalę, bet ir toliau skelbia apie Jėzų. (Apaštalų darbų 8:1-4)

 Dėl to Saulius ima dar labiau jų nekęsti. Jis nueina pas vyriausiąjį kunigą Kajafą leidimo suiminėti Damaske gyvenančius krikščionis. Saulius nori atvesti juos į Jeruzalę ir nubausti. Tačiau pakeliui į Damaską įvyksta nepaprastas dalykas.

Kas kalba Sauliui ir ką daryti jį siunčia?

Iš dangaus blyksteli ryški šviesa ir pasigirsta balsas: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Tai Jėzus prabyla iš dangaus! Šviesa tokia stipri, jog Saulius apanka ir bendrakeleiviams tenka jį veste vesti į Damaską.

Po trijų dienų Jėzus pasirodo regėjime vienam iš savo mokinių, Ananijui. Jėzus liepia Ananijui aplankyti Saulių, išgydyti jo aklumą ir su juo pasikalbėti. Išklausęs Ananiją Saulius priima tiesą apie Jėzų. Jis vėl praregi. Pasikeičia visas Sauliaus gyvenimas — jis tampa ištikimu Dievo tarnu. (Apaštalų darbų 9:1-22)

Ar dabar tau aišku, kodėl Saulius elgėsi nedorai? — — Jis buvo klaidingai išmokytas. Saulius sekė žmonėmis, kurie nebuvo ištikimi Dievui. Be to, jis priklausė tokiai grupei, kuri labiau vertino žmonių idėjas nei Dievo Žodį. O kodėl Saulius pasikeičia ir ima daryti gera, nors kiti fariziejai nesiliauja priešgyniauti Dievui? — — Saulius nėra nusistatęs prieš tiesą. Išgirdęs, kas teisinga, jis tučtuojau atsiverčia.

Ar žinai, kuo vėliau Saulius tapo? — — Jėzaus apaštalu Pauliumi. Be to, jis parašė Biblijos knygų daugiau už kitus.

Ir šiandien yra nemažai žmonių, kurie panašiai kaip Saulius gali pasikeisti. Bet tai nelengva, nes kai kas labai stengiasi priversti visus daryti bloga. Gal žinai kas? — — Jėzus  pasakė apie jį, kai pasirodė Sauliui kelyje į Damaską. Jėzus kalbėjo iš dangaus Sauliui: ‘Siunčiu tave atverti žmonėms akių, kad jie gręžtųsi iš tamsybių į šviesą ir nuo Šėtono galybės — į Dievą.’ (Apaštalų darbų 26:17, 18)

Taip, Šėtonas Velnias gundo visus daryti bloga. Ar jauti, kaip kartais sunku elgtis teisingai? — — Kiekvienas galime tai patvirtinti. Šėtonas iš tiesų apsunkina gyvenimą. Beje, teisingai elgtis sunku dar ir dėl kitko. Ar žinai dėl ko? — — Todėl, kad visi gimėme nuodėmingi.

Dėl įgimtos nuodėmės dažnai mums lengviau elgtis ne kaip dera, o kaip nedera. Tad ką daryti? — — visų jėgų stenkimės laikytis to, kas teisinga. Jėzus myli mus ir, jei stengsimės, tikrai mums padės.

Gyvendamas žemėje Jėzus rodė meilę ir tiems, kas iš pradžių darė bloga, bet paskui pasitaisė. Jis suvokė, kaip sunku žmogui pasikeisti, pavyzdžiui, moteriai, turėjusiai intymių santykių su daugeliu vyrų. Tai,  aišku, nedora. Biblijoje tokios moterys vadinamos ištvirkėlėmis, arba paleistuvėmis.

Kodėl Jėzus atleido šiai nusidėjėlei?

Kartą tokia moteris išgirdo apie Jėzų ir atėjo pas jį, kai jis viešėjo vieno fariziejaus namuose. Ji verkdama tepė Jėzaus kojas aliejumi ir šluostė nuo jų ašaras savo plaukais. Moteris labai atgailavo dėl nuodėmių ir Jėzus jai atleido. O anas fariziejus manė, jog jai negalima dovanoti. (Luko 7:36-50)

Ar žinai, ką Jėzus pasakė fariziejams? — — Ogi štai ką: „Ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę.“ (Mato 21:31) Jėzus taip sakė todėl, kad paleistuvės juo tikėjo ir nustojo vaikščioti klystkeliais. O fariziejai ir toliau su Jėzaus mokiniais elgėsi nedorai.

Vadinasi, jei iš Biblijos suprantame, jog elgiamės blogai, reikia pasikeisti. Kai sužinome, ko Jehova tikisi iš mūsų, turime noriai tai daryti. Tuomet Jehova džiaugsis mumis ir apdovanos amžinuoju gyvenimu.

Kad vengtume blogio, paskaitykime kartu Psalmyno 119:9-11 bei Patarlių 3:5-7; 12:15.