Brangūs tikėjimo draugai!

Mums, Jehovos garbintojams, Biblija yra didžiulė vertybė. Esame tvirtai įsitikinę, kad joje užrašyti pasakojimai – tikri, kad jos išmintimi verta vadovautis gyvenime ir kad ji geriausiai atskleidžia Jehovos meilę žmonėms (Psalmyno 119:105; Luko 1:3; 1 Jono 4:19). Be abejo, norime, kad tiesą iš Dievo Žodžio sužinotų ir kiti. Todėl malonu pristatyti šią naują knygą – Mokomės iš Biblijos. Susipažinkime su ja.

Ši knyga pirmiausia yra skirta vaikams, bet tinka ir suaugusiesiems, norintiems daugiau sužinoti apie Bibliją. Neabejojame, kad sau vertingų pamokų šioje knygoje ras kiekvienas skaitytojas. Juk Biblija – knyga visiems žmonėms.

Pradedant sukūrimu, šioje knygoje nupasakojama žmonijos istorija. Buvo stengtasi Biblijos pasakojimus pateikti aiškiai, paprastai ir, kiek įmanoma, pagal įvykių seką.

Tačiau ši knyga ne vien tik sausai atpasakoja istoriją. Tekstas parašytas taip, kad padėtų skaitytojui įsivaizduoti, kas vyko ir kaip Biblijos veikėjai jautėsi. Į pasakojimus įsijausti padeda ir iliustracijos.

Skaitydami šią knygą, dar aiškiau matysite, kad Biblija yra knyga apie žmones – tuos, kurie Jehovai pakluso, ir tuos, kurie paklusti nenorėjo. Taip pat pastebėsite, kad Biblijoje raginama iš jų pavyzdžio mokytis (Romiečiams 15:4; 1 Korintiečiams 10:6). Ši knyga suskirstyta į 14 dalių. Kiekvienos dalies pradžioje trumpai apibendrinama, ko vertingo iš Biblijos pasakojimų pasimokome.

 Tėvai, raginame jus skaityti šią knygą su vaiku. Perskaitę skyrių, aptarkite iliustracijas. Tada su vaiku perskaitykite nurodytas Biblijos ištraukas. Padėkite vaikui suprasti, kad viskas, ką iš to skyriaus sužinojo, yra pagrįsta Biblija. Panašiu principu galima padėti ir suaugusiajam geriau susipažinti su Biblijos žinia.

Tikimės, kad šis leidinys padės tyros širdies žmonėms – tiek jauniems, tiek vyresniems – atrasti ir savo gyvenime taikyti vertingas pamokas iš Dievo Žodžio. Tada jie galės įsilieti į Jehovos šeimą ir drauge su mumis jį garbinti.

Jūsų broliai

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba