Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 54 PAMOKA

Jehova buvo Jonai kantrus

Jehova buvo Jonai kantrus

Asirijoje, Ninevės mieste, gyveno labai nedori žmonės. Jehova paliepė savo pranašui Jonai eiti į Ninevę ir skelbti jos gyventojams, kad jie turi pasikeisti. Bet Jona pabėgo į visai priešingą pusę, tolyn nuo Ninevės. Jis susirado laivą, keliaujantį į Taršišą, ir išplaukė.

Jūroje laivą užklupo smarki audra. Persigandę jūreiviai meldėsi savo dievams ir klausė: „Kas kaltas dėl šitos nelaimės?“ Galiausiai Jona prisipažino: „Aš dėl viso to kaltas. Jehova davė man užduotį, bet aš pabėgau. Meskite mane į jūrą, ir audra nurims.“ Iš pradžių jūreiviai nesutiko mesti Jonos iš laivo. Tačiau šis atkakliai vyrus ragino, kol galiausiai įtikino. Jūreiviai išmetė Joną į jūrą, ir audra nurimo.

Jona manė, kad jūroje nuskęs. Grimzdamas vis gilyn, jis meldėsi Jehovai. Tada Jehova siuntė milžinišką žuvį. Ji prarijo Joną, bet Jona liko gyvas! Būdamas žuvies pilve jis meldėsi: „Jehova, pažadu, kad visada būsiu tau klusnus.“ Jehova saugojo Joną žuvies pilve tris dienas. Paskui žuvis išspjovė pranašą į sausumą.

Taigi Jehova Joną išgelbėjo. Bet ar tai reiškė, kad jam jau nebereikės eiti į Ninevę? Ne. Jehova vėl kreipėsi į Joną ir liepė  ten keliauti. Šįkart Jona pakluso. Pasiekęs nedorąjį miestą, jo gyventojams skelbė: „Po 40 dienų Ninevė bus sunaikinta.“ Įvyko kai kas neįtikėtino – nineviečiai į perspėjimą įsiklausė ir nustojo blogai elgtis. Ninevės karalius visiems žmonėms įsakė: „Šaukitės Dievo ir atgailaukite. Galbūt Dievas mūsų pasigailės.“ Pamatęs, kad žmonės atgailauja, Jehova nusprendė Ninevės nesunaikinti.

Jona supyko, kad miestas nepražuvo. Tik pagalvok: Jehova buvo Jonai kantrus ir atlaidus, o šis nineviečiams neparodė jokio gailestingumo! Jona išėjo iš miesto ir visas paniuręs sėdėjo ilgmoliūgio lapų pavėsyje. Bet augalas nudžiūvo, ir Jona dėl to ėmė širsti. Jehova jam tarė: „Šis augalas tau rūpi labiau nei nineviečiai. Jie nežuvo, nes aš jų pasigailėjau.“ Ką iš šių Jehovos žodžių suprantame? Ninevės gyventojai buvo daug vertingesni už bet kokį augalą.

„Jehova [...] yra jums kantrus, – jis nenori, kad kuris nors pražūtų, bet kad visi turėtų galimybę atgailauti“ (2 Petro 3:9).