Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 56 PAMOKA

Jošijas brangino Dievo įstatymą

Jošijas brangino Dievo įstatymą

Jošijas tapo Judo karaliumi būdamas aštuonerių. Tuo metu tauta užsiiminėjo magija ir garbino stabus. Kai Jošijui buvo 16 metų, jis panoro sužinoti, kaip teisingai garbinti Jehovą. Kai jam buvo 20 metų, visame krašte jis pradėjo naikinti stabus ir griauti aukurus netikriems dievams. O būdamas 26 metų amžiaus, Jošijas paliepė suremontuoti Jehovos šventyklą.

Šventykloje vyriausiasis kunigas Hilkijas atrado ritinį su Jehovos įstatymu. Tai galėjo būti tas ritinys, ant kurio Įstatymą surašė Mozė. Karaliaus raštininkas Šafanas nuėjo su ritiniu pas Jošiją ir ėmė garsiai skaityti, kas jame parašyta. Klausydamasis karalius suprato, kad tauta daugelį metų nepaklūsta Jehovai. Jošijas pasakė kunigui Hilkijui: „Jehova yra ant mūsų užsirūstinęs. Eik ir pasiteirauk Jehovos, ką turime daryti.“ Jehova atsakė per pranašę Huldą: „Judo žmonės mane paliko. Aš juos nubausiu, bet ne karaliaus Jošijo dienomis, nes jis nusižemino.“

Išklausęs Jehovos žinią, karalius Jošijas į šventyklą sušaukė Judo žmones. Visiems susirinkus, jis garsiai perskaitė Jehovos įstatymą. Tada Jošijas ir tauta pasižadėjo visa širdimi paklusti Jehovai.

 Judo žmonės jau ilgą laiką nebuvo šventę Paschos. Įstatyme perskaitęs, kad Paschą reikia švęsti kasmet, Jošijas tautai tarė: „Surengsime Paschos šventę Jehovai.“ Karalius aukai parūpino daug gyvulių ir sukvietė į šventyklą giesmininkų chorą. Tada žmonės šventė Paschą, o po to Neraugintos duonos šventę, kuri truko septynias dienas. Taip iškilmingai Paschos niekas nebuvo šventęs nuo pat pranašo Samuelio dienų. Jošijas išties brangino Dievo įstatymą. O tau ar patinka mokytis apie Jehovą?

„Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“ (Psalmyno 119:105).