Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

9 dalies apžvalga

9 dalies apžvalga

Šioje dalyje pasimokysime iš jaunuolių, pranašų ir karalių, kurie parodė nepajudinamą tikėjimą Jehova. Sirijoje vergavusi maža izraelitė tikėjo, kad Jehovos pranašas išgydys Naamaną. Pranašas Eliziejus buvo tvirtai įsitikinęs, kad Jehova apsaugos jį nuo priešų kariuomenės. Vyriausiasis kunigas Jehojada rizikavo gyvybe, kad išgelbėtų jaunąjį Jehoašą nuo nedoros jo senelės Atalijos. Karalius Ezekijas visiškai pasitikėjo Jehova, kad jis apgins Jeruzalę, todėl neišsigando Asirijos karaliaus grasinimų. Karalius Jošijas krašte išnaikino stabus, suremontavo šventyklą ir padėjo tautai grįžti prie teisingo garbinimo.

ŠIOJE DALYJE

51 PAMOKA

Karys ir mergaitė

Maža izraelitė papasakoja savo šeimininkei apie Jehovą – kad jis turi didžią galią.

52 PAMOKA

Ugniniai Jehovos pulkai

Kaip Eliziejaus tarnas sužino, kad jų pusėje yra daugiau nei priešų pusėje?

53 PAMOKA

Drąsus kunigas Jehojada

Ištikimas kunigas pasipriešina nedorajai karalienei.

54 PAMOKA

Jehova buvo Jonai kantrus

Kodėl Dievo pranašas atsiduria žuvies pilve? Kaip jam pavyksta išsigelbėti? Ko Jehova pranašą pamoko?

55 PAMOKA

Jehovos angelas išgelbėjo Ezekiją

Judo karalystės priešų manymu, Jehova savo tautos nepajėgs apsaugoti. Kaip smarkiai jie klysta!

56 PAMOKA

Jošijas brangino Dievo įstatymą

Jošijas tampa karaliumi būdamas aštuonerių. Jis padeda tautiečiams grįžti prie Jehovos.