Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 46 PAMOKA

Įsimintinas įvykis ant Karmelio kalno

Įsimintinas įvykis ant Karmelio kalno

Dešimties giminių Izraelio karalystę valdė daug blogų karalių. Ahabas buvo vienas iš blogiausių. Jis vedė nedorą Baalo garbintoją Jezabelę. Jiedu visame krašte įtvirtino Baalo garbinimą ir žudė Jehovos pranašus. Ką darė Jehova? Pas Ahabą nusiuntė pranašą Eliją.

Elijas karaliui Ahabui pranešė, kad dėl jo nedorumo Izraelyje nebus lietaus. Ilgiau nei trejus metus krašte nelijo, todėl neaugo javai ir žmonės badavo. Po kurio laiko Jehova vėl siuntė Eliją pas Ahabą. Karalius Elijui pasakė: „Per tave užgriuvo visos nelaimės! Tai tavo kaltė!“ Elijas atsakė: „Ne per mane sausra užėjo, o per jus, nes garbinate Baalą. Pažiūrėsime, kuris Dievas yra tikrasis. Surink tautą ir Baalo pranašus ant Karmelio kalno.“

Žmonėms susirinkus ant kalno, Elijas tarė: „Apsispręskite. Jeigu Jehova yra tikrasis Dievas, sekite juo. Bet jei Baalas, tada sekite juo. Štai ką padarykime: 450 Baalo pranašų tegu paruošia auką ir šaukiasi savo dievo. Ir aš paruošiu auką ir šauksiuosi Jehovos. Kuris atsakys siųsdamas ugnį, tas ir bus tikrasis Dievas.“ Žmonės sutiko.

Baalo pranašai paruošė auką. Visą dieną jie šaukėsi savo dievo: „O Baalai, išklausyk mus!“ Baalui neatsiliepiant, Elijas ėmė iš jo šaipytis: „Šaukite garsiau. Galbūt jis užmigo, ir reikia jį pažadinti.“ Baalo pranašai šaukėsi jo iki pat vakaro. Bet nebuvo jokio atsakymo.

Elijas uždėjo auką ant aukuro ir gausiai apipylė vandeniu. Tada jis meldėsi: „O Jehova, parodyk šiems žmonėms, kad tu esi tikrasis Dievas.“ Bemat iš dangaus nužengė Jehovos ugnis ir sudegino auką. Žmonės ėmė šaukti: „Jehova yra tikrasis Dievas!“ Tada Elijas tarė: „Neleiskite Baalo pranašams  pabėgti!“ Tą dieną visi 450 Baalo pranašų buvo nužudyti.

Virš jūros pasirodžius mažam debesėliui, Elijas pasakė Ahabui: „Artinasi audra. Kinkyk arklius į vežimą ir skubėk namo.“ Dangų užtraukė juodi debesys, pakilo vėjas ir pasipylė lietus. Pagaliau sausra baigėsi. Ahabo vežimas lėkė visu greičiu. Jehovos padedamas, Elijas bėgo taip greitai, kad net pralenkė vežimą! Ar dabar Elijas galėjo būti ramus? Pažiūrėkime.

„Težino žmonės, kad tu, kurio vardas Jehova, – tik tu esi Aukščiausiasis, visos žemės valdovas“ (Psalmyno 83:18).

Pasidomėkite

IDĖJOS BIBLIJOS STUDIJOMS

Drąsiai stok už tikrąjį tikėjimą!

Kokiose srityse dar reikėtų daugiau drąsos stoti už savo tikėjimą?

SEKIME JŲ TIKĖJIMU

Elijas drąsiai stojo už tikrąjį Dievą

Ką, sekdami Elijo pavyzdžiu, darysime, jei kas nors ims ginčyti Biblijos mokymus?

BIBLIJOS SKAITYMAS VAIDMENIMIS

Jehova – vienintelis tikrasis Dievas

Kodėl pasiaukoti ne Jehovai, o kam nors kitam yra neprotinga?