Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

8 dalies apžvalga

8 dalies apžvalga

Jehova apdovanojo Saliamoną didele išmintimi ir suteikė jam garbę pastatyti šventyklą. Deja, Saliamonas pradėjo tolti nuo Jehovos ir galiausiai jį paliko. Paaiškinkite vaikams, kaip netikrų dievų garbintojos atitraukė jį nuo tikrojo Dievo. Karalystė buvo padalyta, blogi valdovai išvedė tautą iš teisingo kelio ir įklampino į stabmeldystę. Tuo laikotarpiu daugelis ištikimų Jehovos pranašų buvo persekiojami ir nužudyti. Valdant karalienei Jezabelei, izraelitai visiškai atsimetė nuo Jehovos. Vis dėlto tais tamsiais laikais buvo Jehovai ištikimų žmonių, pavyzdžiui, karalius Juozapatas, pranašas Elijas.

ŠIOJE DALYJE

44 PAMOKA

Jehovos šventykla

Dievas išklauso karaliaus Saliamono prašymą ir suteikia netgi daugiau, nei šis prašė.

45 PAMOKA

Padalyta karalystė

Daug izraelitų nustoja tarnauti Jehovai.

46 PAMOKA

Įsimintinas įvykis ant Karmelio kalno

Kuris yra tikrasis Dievas: Jehova ar Baalas?

47 PAMOKA

Jehova sustiprino Eliją

Ar jis sustiprins ir tave?

48 PAMOKA

Našlės sūnus vėl gyvas!

Tuose pačiuose namuose – du stebuklai.

49 PAMOKA

Nedoroji karalienė susilaukė atpildo

Jezabelė surezga planą nužudyti izraelitą Nabotą, kad galėtų pasisavinti jo vynuogyną. Nedori jos darbai nelieka Jehovos nepastebėti.

50 PAMOKA

Jehova kovojo Juozapato pusėje

Priešams pakilus prieš Judą, gerasis karalius Juozapatas kreipiasi į Dievą malda.