Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 40 PAMOKA

Dovydas prieš Galijotą

Dovydas prieš Galijotą

Jehova Samueliui paliepė: „Eik į Jesės namus. Vienas jo sūnus taps Izraelio karaliumi.“ Taigi Samuelis nuėjo pas Jesę. Pamatęs vyriausiąjį jo sūnų, pranašas pamanė: „Šitas jaunuolis – tikras būsimasis karalius.“ Bet Jehova Samueliui pasakė, kad jis klysta. „Aš matau ne vien žmogaus išorę, bet ir tai, kas širdyje“, – tarė Dievas.

Jesė Samueliui atvedė kitus šešis sūnus. Vis dėlto Samuelis pasakė: „Jehova neišsirinko nė vieno iš jų. Ar čia visi tavo sūnūs?“ „Turiu dar vieną, – atsakė Jesė. – Jis pats jauniausias, jo vardas Dovydas. Dabar jis gano avis.“ Dovydui sugrįžus Jehova tarė Samueliui: „Jis – būsimasis karalius.“ Užpildamas aliejaus Dovydui ant galvos, Samuelis paskyrė jį būsimu karaliumi.

Praėjus kuriam laikui, izraelitai kariavo su filistinais. Priešų pusėje buvo milžinas Galijotas. Šis galiūnas diena po dienos tyčiojosi iš izraelitų. Jis šūkavo: „Atveskite man vyrą, kad su manimi kautųsi! Jei jis mane įveiks, mes būsime jūsų vergai. Bet jei aš jį įveiksiu, jūs būsite mūsų vergai.“

Į izraelitų kariuomenės stovyklą nešinas maistu savo broliams atėjo Dovydas. Išgirdęs Galijoto žodžius, jis pasakė: „Aš su juo kovosiu!“ Karalius  Saulius nusistebėjo: „Bet tu tik vaikas.“ Dovydas atsakė: „Jehova man padės.“

Saulius aprengė Dovydą savo šarvais, bet Dovydas jam sakė: „Negaliu su jais paeiti.“ Tad jis pasiėmė savo svaidyklę ir nuėjo prie upelio. Pasirinkęs penkis nugludusius akmenis, įsidėjo juos į maišelį. Tada nuskubėjo prie Galijoto. Milžinas jam sušuko: „Eik šen, bernioke! Sušersiu tave padangių paukščiams ir laukų žvėrims.“ Bet Dovydas neišsigando ir atsiliepė: „Tu ateini prieš mane su kalaviju ir ietimi, o aš – Jehovos vardu. Tu stojai į kovą ne su mumis, bet su Dievu. Visi čia esantys pamatys, kad Jehova yra galingesnis už kalaviją ir ietį. Jis atiduos jus mums į rankas!“

Dovydas įdėjo akmenį į svaidyklę ir išsuko ją kiek galėdamas smarkiau. Jehova Dovydui padėjo, ir akmuo įsmigo tiesiai Galijotui į kaktą. Milžinas griuvo ant žemės negyvas. Tai pamatę, filistinai ėmė bėgti. Ar tu pasitiki Jehova taip kaip Dovydas?

„Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui, nes Dievui viskas įmanoma“ (Morkaus 10:27).