Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

7 dalies apžvalga

7 dalies apžvalga

Šios dalies pasakojimai apima apie 80 metų laikotarpį, kai Izraelį valdė karalius Saulius, o po jo karalius Dovydas. Saulius iš pradžių buvo nuolankus ir dievobaimingas, bet vėliau pasikeitė ir nustojo klausyti Jehovos. Todėl Jehova jį atmetė ir po kurio laiko liepė Samueliui patepti naują karalių – Dovydą. Nors Saulius iš pavydo keletą kartų mėgino Dovydą nužudyti, šis niekada nekeršijo. Sauliaus sūnus Jehonatanas žinojo, kad Jehova išsirinko Dovydą, todėl būsimajam karaliui buvo ištikimas. Dovydas padarė rimtų nuodėmių, bet visada leidosi Jehovos pataisomas. Padėkite vaikams suprasti, kad labai svarbu visada palaikyti Jehovos nustatytą tvarką.

ŠIOJE DALYJE

39 PAMOKA

Pirmasis Izraelio karalius

Vadovauti Izraeliui Jehova yra paskyręs teisėjus. Bet tauta pareikalauja karaliaus. Samuelis pirmuoju karaliumi patepa Saulių, bet vėliau Jehova jį atmeta. Kodėl?

40 PAMOKA

Dovydas prieš Galijotą

Jehova išrenka Dovydą nauju Izraelio karaliumi. Savo gyvenime Dovydas ne kartą įrodo, kad toks Jehovos sprendimas buvo teisingas.

41 PAMOKA

Dovydas ir Saulius

Kodėl Saulius nori Dovydą nužudyti? Ir kodėl šis atsisako jam atkeršyti?

42 PAMOKA

Jehonatanas – drąsus karys ir ištikimas draugas

Karaliaus Sauliaus sūnus artimai susidraugauja su Dovydu.

43 PAMOKA

Karaliaus Dovydo nuodėmė

Vienas klaidingas žingsnis atneša daug skausmo.