Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

6 dalies apžvalga

6 dalies apžvalga

Izraelitams pasiekus Pažadėtąją žemę, Jehovos garbinimo centru tapo padangtė. Kunigai mokė žmones Įstatymo, teisėjai vaduodavo tautą iš priešų. Šios dalies pasakojimai byloja, kad vieno žmogaus sprendimai ir elgesys gali turėti didžiulę įtaką kitiems. Iš kiekvieno izraelito buvo tikimasi, kad bus ištikimas Jehovai ir tautiečiams. Padėkite vaikams įžvelgti, kokią įtaką aplinkiniams savo veiksmais darė Debora, Noomė, Jozuė, Ona, Iftacho dukra ir Samuelis. Atkreipkite dėmesį, kad kitų tautų žmonės, pavyzdžiui, Rahaba, Rūta, Jaelė ir gibeoniečiai, nusprendė prisidėti prie Izraelio, nes matė, kad su šia tauta yra Dievas.

ŠIOJE DALYJE

29 PAMOKA

Jehova išsirinko Jozuę

Paliepimo, kurį Dievas davė Jozuei, laikytis naudinga ir mums.

30 PAMOKA

Rahaba slėpė žvalgus

Jericho sienos su didžiuliu trenksmu sugriūva. Bet Rahabos namai, nors įrengti miesto sienoje, lieka stovėti.

31 PAMOKA

Jozuė ir gibeoniečiai

Jozuė meldžiasi Dievui, kad saulė sustotų. Ar Dievas šį prašymą išklauso?

32 PAMOKA

Naujas tautos vadas ir dvi drąsios moterys

Mirus Jozuei izraelitai ima garbinti stabus. Dievas atiduoda juos priešams, bet vėliau jų pasigaili ir siunčia Baraką, Deborą ir Jaelę tautos gelbėti.

33 PAMOKA

Rūta ir Noomė

Dvi našlės grįžta į Izraelį. Vieną jų, Rūtą, besidarbuojančią laukuose pastebi Boazas.

34 PAMOKA

Gideono pergalė prieš midjaniečius

Midjaniečiai labai engia izraelitus. Todėl šie šaukiasi Jehovos pagalbos. Kaip maža Gideono kariuomenė nugali 135000 priešo karių?

35 PAMOKA

Ona prašė Jehovą sūnaus

Elkana su Ona, Penina ir vaikais nukeliauja į Šiloją pagarbinti Jehovos padangtėje. Ten Ona prašo Jehovą sūnaus. Maždaug po metų jai gimsta Samuelis.

36 PAMOKA

Iftacho įžadas

Kokį įžadą Iftachas duoda ir kodėl? Kaip šis įžadas pakeičia jo dukros gyvenimą?

37 PAMOKA

Jehova kalbėjo su Samueliu

Vyriausiojo kunigo Elio sūnūs padangtėje tarnauja kunigais. Jie nesilaiko Dievo įstatymų. Jaunasis Samuelis elgiasi kitaip. Vieną naktį Jehova su juo kalbasi.

38 PAMOKA

Jehova davė Samsonui jėgos

Dievas Samsonui suteikia jėgos kovoti su filistinais. Bet dėl vieno neprotingo sprendimo Samsonas patenka į filistinų nelaisvę.