Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 27 PAMOKA

Maištas prieš Jehovą

Maištas prieš Jehovą

Po kurio laiko, izraelitams klajojant dykumoje, Korachas, Datanas, Abiramas ir 250 kitų vyrų ėmė maištauti prieš Mozę. Jie jam sakė: „Jau įgrisote mums! Kas tave paskyrė mūsų vadu, o Aaroną – vyriausiuoju kunigu? Jehova yra su mumis visais, ne tik su judviem.“ Jehovai tai labai nepatiko. Jo požiūriu, tie vyrai maištavo prieš jį.

Korachui ir jį palaikantiems vyrams Mozė pasakė: „Rytojaus dieną ateikite į padangtę ir atsineškite paruoštas smilkykles. Jehova mums parodys, ką yra išsirinkęs.“

Kitą dieną Korachas ir 250 vyrų atėjo prie padangtės susitikti su Moze. Ten jie pradėjo smilkyti smilkalus – darė tai, kas buvo leidžiama tik kunigams. Jehova paliepė Mozei su Aaronu: „Pasitraukite nuo Koracho ir jo vyrų.“

Datanas, Abiramas ir jų šeimos eiti pas Mozę atsisakė. Jehova pasakė izraelitams pasitraukti nuo Koracho, Datano ir Abiramo palapinių. Žmonės kaipmat Jehovai pakluso. Prie palapinių liko stovėti tik Datanas su Abiramu bei jų šeimos.  Staiga žemė atsivėrė ir juos visus prarijo! O prie padangtės ugnis krito iš dangaus ir sunaikino Korachą su 250 jo bendrininkų.

Tada Jehova paliepė Mozei: „Tegu kiekvienos giminės vadas atneša savo lazdą. Ant lazdos užrašyk vado vardą. Ant Levio giminės lazdos užrašysi Aarono vardą. Tada padėk lazdas padangtėje. Vyro, kurį esu išsirinkęs, lazda pražys gėlėmis.“

Kitą dieną Mozė išnešė visas lazdas ir parodė jas Izraelio vadams. Aarono lazda buvo pražydusi ir net išauginusi migdolų! Tokiu būdu Jehova patvirtino, kad vyriausiuoju kunigu yra išsirinkęs Aaroną.

„Klausykite tų, kurie tarp jūsų vadovauja, mielai jiems nusileiskite“ (Hebrajams 13:17).