Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

5 dalies apžvalga

5 dalies apžvalga

Praėjus dviem mėnesiams po to, kai perėjo Raudonąją jūrą, izraelitai atėjo prie Sinajaus kalno. Ten Jehova su jais sudarė sandorą, kad jie bus jo ypatinga tauta. Dievas savo tautą globojo ir ja rūpinosi: davė manos, saugojo juos nuo pavojų, jų drabužiai nesusidėvėjo. Paaiškinkite vaikams, kodėl Jehova davė izraelitams Įstatymą, liepė pastatyti padangtę ir paskyrė kunigus. Padėkite jiems suprasti, kaip svarbu laikytis duoto žodžio, būti nuolankiems ir likti ištikimiems Jehovai.

ŠIOJE DALYJE

23 PAMOKA

Tauta davė Jehovai pažadą

Prie Sinajaus kalno izraelitai Dievui duoda ypatingą pažadą.

24 PAMOKA

Tauta pažadą sulaužė

Tuo metu, kai Dievas Mozei duoda Dešimt įsakymų, izraelitai baisiai nusideda.

25 PAMOKA

Padangtė – vieta garbinti Jehovą

Šioje ypatingoje palapinėje stovėjo sandoros skrynia.

26 PAMOKA

Dvylika žvalgų

Jozuė ir Kalebas skiriasi nuo kitų žvalgų, einančių išžvalgyti Kanaano krašto.

27 PAMOKA

Maištas prieš Jehovą

Korachas, Datanas, Abiramas ir kiti 250 vyrų per savo išdidumą nesuvokia kai ko svarbaus apie Jehovą.

28 PAMOKA

Bileamo asilė prakalbo

Asilė mato tai, ko nemato Bileamas.