Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 15 PAMOKA

Jehova Juozapo niekada neapleido

Jehova Juozapo niekada neapleido

Juozapui sėdint kalėjime, faraonas – Egipto karalius – susapnavo keistus sapnus. Bet niekas nesugebėjo jų išaiškinti. Vienas tarnas faraonui pasakė, kad sapnų reikšmę paaiškinti gali Juozapas. Faraonas tuoj pat liepė Juozapą atvesti.

Faraonas Juozapo paklausė: „Ar tu gali išaiškinti mano sapnus?“ Šis atsakė: „Tavo sapnai reiškia, kad artimiausius septynerius metus Egipte bus apstu maisto, bet paskui kitus septynerius metus krašte bus badas. Paskirk protingą vyrą pasirūpinti maisto atsargomis, kad žmonėms nereikėtų badauti.“ Faraonas pasakė: „Šiam darbui paskiriu tave. Tu būsi antras galingiausias asmuo Egipte.“ O iš kur Juozapas žinojo, ką faraono sapnai reiškė? Tai jam atskleidė Jehova.

Tolesnius septynerius metus Juozapas kaupė maisto atsargas. Vėliau, kaip Juozapas ir buvo sakęs, visoje žemėje užėjo badas. Pas jį nusipirkti maisto žmonės ėjo iš visų kraštų. Juozapo tėvas Jokūbas, išgirdęs, kad Egipte galima nusipirkti maisto, pasiuntė ten dešimt savo sūnų.

Kai Jokūbo sūnūs atėjo pas Juozapą, jis iškart juos atpažino. Bet šie nesuprato, kad tai jų brolis. Kaip Juozapas kadaise ir buvo sapnavęs, jie jam nusilenkė. Juozapas norėjo sužinoti, ar jie vis dar kupini neapykantos. Todėl broliams tarė: „Jūs esate žvalgai! Atkeliavote išsiaiškinti silpnų mūsų krašto vietų.“ Broliai atsakė: „Tikrai ne. Mes gyvename Kanaano  krašte, esame dvylika brolių. Vienas brolis miręs, o jauniausias liko namie su tėvu.“ Tada Juozapas paliepė: „Atveskite čia savo jauniausią brolį ir aš jumis patikėsiu.“ Taigi broliai sugrįžo pas tėvą.

Kai nupirktas maistas išsibaigė, Jokūbas vėl siuntė savo sūnus į Egiptą. Šį sykį jie atkeliavo kartu su jauniausiuoju broliu Benjaminu. Juozapas sumanė juos išbandyti. Jis paslėpė savo sidabrinę taurę Benjamino krepšyje su grūdais ir tada apkaltino brolius vagyste. Tarnams pas Benjaminą radus taurę, broliai buvo sukrėsti. Jie labai prašė Juozapą, kad vietoj Benjamino nubaustų juos.

Dabar Juozapas įsitikino, kad broliai pasikeitė. Ilgiau slėpti savo jausmų jis nebepajėgė. Juozapas apsiverkė ir tarė: „Aš esu jūsų brolis Juozapas. Ar mano tėvas dar gyvas?“ Broliai iš nuostabos negalėjo net prakalbėti. „Nekaltinkite savęs dėl to, ką man padarėte, – sakė jiems Juozapas. – Mane čia atsiuntė Dievas, kad išgelbėčiau jūsų gyvybę. O dabar skubėkite ir atgabenkite čia mano tėvą.“

Broliai grįžo namo ir papasakojo tėvui džiugią žinią apie Juozapą. Netrukus visi atkeliavo į Egiptą. Ir štai po daugybės metų Juozapas vėl buvo drauge su savo tėvu.

„Jeigu neatleisite žmonėms jų prasikaltimų, ir jūsų Tėvas neatleis jūsų prasikaltimų“ (Mato 6:15).

Pasidomėkite

PIEŠTINIAI BIBLIJOS PASAKOJIMAI

Juozapas išgelbsti gyvybes

Atsisiųskite šį pasakojimą ir skaitykite, kaip per Juozapą Dievas išgelbėjo visą tautą.

PIEŠTINIAI BIBLIJOS PASAKOJIMAI

Juozapas Egipto žemėje

Kaip pradžiuginti Dievo širdį tada, kai niekas kitas nestebi? Skaitykite šį Biblijos pasakojimą apie Juozapą, palikusį mums gerą pavyzdį.

BIBLIJOS KORTELĖS

Biblijos kortelė: Juozapas

Ar žinote, kodėl faraonas Juozapą paskyrė antru Egipto valdytoju?

PAVEIKSLĖLIAI SU UŽDUOTIMIS

Faraonas išaukština Juozapą

Atlikite užduotis ir užbaikite piešinį. Pagalvokite: kodėl Juozapo broliams galėjo būti labia sunku jį atpažinti?

VAIKAI, PATYRINĖKITE

Kuo jie panašūs į Juozapą?

Atsisiųskite ir atsispausdinkite šias užduotis. Surašykite, kuo čia pateikti penki žmonės, minimi Biblijoje, panašūs į Juozapą.

VAIKAI, PATYRINĖKITE

Patyrinėkite. Kas tai pasakė? (Pradžios 41—50 skyriai)

Atsiųskite šią užduotį ir pamėginkite nustatyti, kas ką pasakė.