Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 13 PAMOKA

Jokūbas ir Ezavas susitaikė

Jokūbas ir Ezavas susitaikė

Jehova Jokūbui pažadėjo, kad jį saugos, kaip kad saugojo Abraomą ir Izaoką. Jokūbas apsigyveno Harano mieste. Ten jis susituokė, susilaukė daug vaikų, sukaupė daug turto.

Praėjus kuriam laikui, Jehova Jokūbui pasakė: „Grįžk į savo gimtąjį kraštą.“ Taigi Jokūbas ir visa jo šeima išsiruošė į ilgą kelionę. Jiems keliaujant, Jokūbui buvo pranešta: „Tavo brolis Ezavas ateina tavęs pasitikti, o su juo – 400 vyrų!“ Jokūbas labai išsigando. Jis bijojo, kad Ezavas nuskriaus jį ir jo šeimą. Todėl Jokūbas Jehovai meldėsi: „Prašau, apsaugok mane nuo mano brolio.“ Rytojaus dieną Jokūbas Ezavui nusiuntė dovaną – daugybę avių, ožkų, karvių, kupranugarių ir asilų.

Naktį, būdamas vienas, Jokūbas išvydo angelą. Ir jiedu pradėjo grumtis! Grūmėsi iki pat ryto. Angelas Jokūbą sužalojo, bet šis vis tiek nepasidavė. Angelas sakė: „Paleisk mane.“ O Jokūbas atsakė: „Nepaleisiu, kol manęs nepalaiminsi.“

Galiausiai angelas Jokūbą palaimino. Dabar Jokūbas buvo visiškai tikras, kad Jehova neleis Ezavui jo nuskriausti.

Ryte Jokūbas iš tolo pamatė ateinantį Ezavą su 400 vyrų. Jokūbas su šeima ėjo jo pasitikti.  Eidamas visos šeimos priekyje, Jokūbas septynis kartus nusilenkė prieš Ezavą. Šis pribėgo prie Jokūbo ir jį apkabino. Broliai apsiverkė ir susitaikė. Jehova labai džiaugėsi, kad Jokūbas šitaip stengėsi susitaikyti su broliu.

Vėliau abu broliai grįžo kiekvienas į savo namus. Jokūbas iš viso turėjo 12 sūnų. Štai jų vardai: Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Danas, Naftalis, Gadas, Ašeras, Isacharas, Zabulonas, Juozapas ir Benjaminas. Vienas iš jų – Juozapas – Jehovos padedamas išgelbėjo Jehovos tautą. Ar žinai kaip? Pažiūrėkime.

„Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo sūnūs“ (Mato 5:44, 45).