Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 8 PAMOKA

Abraomas ir Sara pakluso Dievui

Abraomas ir Sara pakluso Dievui

Netoli Babelio stovėjo kitas miestas – Ūras. Čia gyvenantys žmonės garbino daugybę netikrų dievų. Bet vienas Ūro gyventojas garbino Jehovą. Jo vardas – Abraomas.

Jehova tarė Abraomui: „Palik savo namus ir giminaičius ir keliauk į kraštą, kurį tau parodysiu.“ Tada Dievas Abraomui pažadėjo: „Iš tavęs kils didelė tauta, ir per tave aš padarysiu daug gerų dalykų visos žemės gyventojams.“

Nors Abraomas nežinojo, kur Jehova ketina jį nuvesti, Dievu jis pasitikėjo. Taigi Abraomas, jo žmona Sara, tėvas Terachas ir sūnėnas Lotas susikrovė daiktus ir, kaip Jehova buvo įsakęs, leidosi į ilgą kelionę.

 Abraomui buvo 75 metai, kai jis su šeima pagaliau pasiekė Jehovos nurodytą vietovę – Kanaano kraštą. Ten Dievas Abraomui davė pažadą: „Visą šį kraštą, kurį aplink save regi, aš atiduosiu tavo vaikams.“ Bet Abraomas su Sara buvo seni ir vaikų neturėjo. Tad kaip Jehovos pažadas išsipildys?

„Tikėjimu Abraomas pakluso kviečiamas ir išėjo į vietą, kurią turėjo gauti kaip veldinį. Jis išėjo, nors nežinojo, kur einąs“ (Hebrajams 11:8).