Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

3 dalies apžvalga

3 dalies apžvalga

Kaip sužinome iš Biblijos, ilgą laiką po tvano Jehovai tarnavo tik vienas kitas žmogus. Tarp ištikimų jo garbintojų buvo Abraomas. Biblijoje jis net pavadintas Jehovos draugu. Kodėl? Tai sužinosime šioje dalyje. Tėvai, padėkite vaikams suprasti, kad Jehova rūpinasi jais asmeniškai ir nori jiems padėti. Kaip Abraomas, Lotas, Jokūbas ir kiti ištikimi žmonės, mes galime drąsiai kreiptis į Jehovą pagalbos. Ir būkime tikri, kad Jehova ištesės visus savo pažadus.

ŠIOJE DALYJE

7 PAMOKA

Babelio bokštas

Kai kurie žmonės sugalvoja pastatyti miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Kodėl Jehova staiga sumaišo jų kalbą?

8 PAMOKA

Abraomas ir Sara pakluso Dievui

Kodėl Abraomas ir Sara palieka patogius namus Ūre ir iškeliauja į Kanaano kraštą gyventi klajokliško gyvenimo?

9 PAMOKA

Sara susilaukė sūnaus

Per kurį Abraomo sūnų išsipildys Dievo pažadas – per Izaoką ar per Izmaelį?

10 PAMOKA

Atsiminkime Loto žmoną!

Kodėl Dievas nusprendžia siųsti ugnies ir sieros lietų ant Sodomos ir Gomoros? Kodėl turėtume atsiminti Loto žmoną?

11 PAMOKA

Tikėjimo išbandymas

Dievas Abraomo paprašo: „Paaukok savo vienintelį sūnų ant kalno Morijos krašte.“ Kaip Abraomas reaguoja?

12 PAMOKA

Jokūbas gavo ypatingą palikimą

Izaokas ir Rebeka susilaukia dvynukų. Pirmagimis Ezavas turėjo gauti ypatingą dovaną – pirmagimio palikimą. Kodėl jį išmaino į dubenį viralo?

13 PAMOKA

Jokūbas ir Ezavas susitaikė

Kodėl Jokūbas grumiasi su angelu? Ką Jokūbas daro, kad susitaikytų su Ezavu?