Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

2 dalies apžvalga

2 dalies apžvalga

Kodėl Jehova sukėlė tvaną ir sunaikino visą tuometinį pasaulį? Dar pačioje žmonijos istorijos pradžioje užvirė kova – kova tarp gėrio ir blogio. Vieni žmonės, pavyzdžiui, Adomas, Ieva ir jų sūnus Kainas, stojo blogio pusėn. Kiti, pavyzdžiui, Abelis ir Nojus, stojo už gėrį. Dauguma žmonių tiek palinko į bloga, kad Jehova nedorąjį pasaulį turėjo sunaikinti. Šios dalies pasakojimai atskleidžia, kad Jehova mato, kurią pusę mes palaikome, ir kad jis neleis blogiui nugalėti gėrio.

ŠIOJE DALYJE

3 PAMOKA

Adomas ir Ieva nepakluso Dievui

Edeno sode auga vienas medis. Kuo jis ypatingas? Kodėl Ieva skinasi jo vaisių?

4 PAMOKA

Brolis nekentė brolio

Dievas Abelio auką priima, o Kaino – ne. Tai supratęs, Kainas supyksta ir padaro kai ką baisaus.

5 PAMOKA

Nojaus laivas

Nedori angelai veda žemės moteris. Jiems gimsta sūnų, kurie užaugę tampa labai stiprūs ir skriaudžia žmones. Žemėje paplinta smurtas. Bet Nojus yra kitoks – myli Dievą ir jo klauso.

6 PAMOKA

Per tvaną išsigelbėjo aštuoni žmonės

Per tvaną lyja 40 dienų ir 40 naktų. Nojus su šeima laive praleidžia daugiau nei metus. Galiausiai Dievas paliepia jiems išeiti.