Jehova pažadėjo: „Daugiau nebebus verksmo, skausmo, ligų ir mirties. Aš nušluostysiu kiekvieną ašarą žmonėms nuo akių. Blogų dalykų niekas niekada neprisimins.“

Adomą ir Ievą Jehova buvo apgyvendinęs Edeno sode. Jis norėjo, kad jie džiaugtųsi ramybe ir būtų laimingi. Jiedu turėjo garbinti savo dangiškąjį Tėvą ir pripildyti žemę žmonėmis. Nors Adomas su Ieva Jehovai nepakluso, jis savo sumanymo neatsisakė. Skaitydami šią knygą, sužinojome, kad savo pažadus Dievas visada ištesi. Kai jo Karalystė ateis į žemę, visa žmonija patirs didelę palaimą, kaip kad Dievas buvo žadėjęs Abraomui.

Šėtono, jo demonų ir visų blogų žmonių jau greitai nebeliks. Visi žemės gyventojai garbins Jehovą. Niekas nesirgs ir nemirs. Kas rytą atsibusime kupini jėgų, mėgausimės kiekviena diena.  Žemė taps rojumi. Visi valgys skanų sveiką maistą, turės savo namus. Žmonės bus geri, malonūs, taikingi, draugiški. Laukiniai gyvūnai nebijos mūsų, o mes nebijosime jų.

Kiek daug bus džiaugsmo, kai Jehova pradės prikelti žmones iš mirties! Susitiksime su seniai seniai gyvenusiais žmonėmis: Abeliu, Nojumi, Abraomu, Sara, Moze, Rūta, Estera, Dovydu ir kitais. Jie darbuosis drauge su mumis ir visi kartu žemę paversime rojumi. Įdomaus darbo niekada nepritrūksime.

Jehova nori, kad tu gyventum rojuje. Ten tau atsivers naujos galimybės dar geriau jį pažinti. Artinkis prie Jehovos, kad jis būtų tavo geriausias draugas – dabar ir amžinai!

„Vertas esi, Jehova, mūsų Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galią, nes tu visa sukūrei, tavo valia visa tapo būtimi ir buvo sukurta“ (Apreiškimo 4:11).