Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 100 PAMOKA

Paulius ir Timotiejus

Paulius ir Timotiejus

Timotiejus buvo jaunas brolis iš Listros bendruomenės. Jo tėtis buvo graikas, o mama – žydė. Mama Eunikė ir senelė Loidė mokė Timotiejų apie Jehovą nuo pat mažumės.

Lankydamasis Listroje per savo antrąją kelionę, Paulius pastebėjo, kad Timotiejus nuoširdžiai myli brolius bei seses ir noriai jiems padeda. Todėl pakvietė Timotiejų keliauti drauge su juo. Paulius padėjo Timotiejui tapti puikiu gerosios naujienos skelbėju bei mokytoju.

Pauliui ir Timotiejui kelionėse visada vadovavo šventoji dvasia. Vieną naktį Pauliui regėjime pasirodė vyras ir kvietė ateiti į Makedoniją. Taigi Paulius, Timotiejus, Silas ir Lukas nukeliavo ten skelbti gerosios naujienos ir įkurti krikščionių bendruomenių.

Makedonijoje, Tesalonikos mieste, krikščionimis tapo daug vyrų ir moterų. Dėl to kai kurie žydai Pauliui ir jo bendražygiams labai pavydėjo. Jie subūrė minią žmonių ir nutempė brolius pas miesto vadovus šaukdami: „Šitie vyrai yra romėnų valdžios priešai!“ Pauliaus ir Timotiejaus gyvybei kilo pavojus, todėl naktį jiedu pabėgo į Berėją.

Berėjoje daug žmonių – tiek graikų, tiek žydų – labai mielai klausėsi gerosios naujienos ir tapo krikščionimis. Bet iš Tesalonikos atvykę žydai ėmė blogai kalbėti apie brolius, todėl Paulius iškeliavo į Atėnus. Timotiejus su Silu pasiliko Berėjoje ir stiprino tenykščius krikščionis. Po kurio laiko Paulius nusiuntė Timotiejų atgal į Tesaloniką, nes broliai ten buvo smarkiai persekiojami ir jiems reikėjo  pagalbos. Vėliau, Pauliaus paprašytas, Timotiejus lankė ir stiprino daugelį kitų bendruomenių.

Paulius Timotiejui sakė: „Tie, kas nori tarnauti Jehovai, bus persekiojami.“ Dėl tikėjimo Timotiejų persekiojo ir įkalino. Jis džiaugėsi, kad gavo progą parodyti Jehovai ištikimybę.

Paulius filipiečiams rašė: „Siunčiu pas jus Timotiejų. Jis jus pamokys, ką reiškia vaikščioti tiesoje, ir padės geriau atlikti gerosios naujienos skelbimo darbą.“ Paulius žinojo, kad Timotiejumi galima pasitikėti. Daugelį metų jie darbavosi kaip artimi draugai.

„Neturiu nė vieno, kuris būtų tokio pat nusistatymo kaip jis ir nuoširdžiai rūpintųsi jūsų reikalais. Visi kiti ieško savo, o ne Kristaus Jėzaus, naudos“ (Filipiečiams 2:20, 21).

Pasidomėkite

SKAITYKITE SAVO VAIKAMS

Timotiejus rūpinosi žmonėmis

Ko reikia, kad tavo gyvenimas būtų toks pat įdomus kaip Timotiejaus?

BIBLIJOS KORTELĖS

Biblijos kortelė: Timotiejus

Timotiejus nusprendė tarnauti Dievui dar būdamas gana jaunas. Kaip gali juo sekti?

BIBLIJOS KORTELĖS

Biblijos kortelė: Paulius

Kokį darbą Paulius dirbo, kad išsilaikytų finansiškai? Apie tai rasite šioje Biblijos kortelėje.

FILMAI

Siek tikslų, teikiančių garbę Dievui

Ar išsilavinimas ir pinigai yra geriausia, ko gyvenime galime siekti? Timotiejaus pavyzdys gali padėti tau teisingai apsispręsti.