Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 98 PAMOKA

Krikščionybė pasiekė tolimiausius kraštus

Krikščionybė pasiekė tolimiausius kraštus

Apaštalai pakluso Jėzaus paliepimui ir gerąją naujieną skelbė visoje žemėje. 47 mūsų eros metais Antiochijos miesto broliai išsiuntė Paulių ir Barnabą į evangelizacijos kelionę. Šie du uolūs skelbėjai, keliaudami po Mažąją Aziją, aplankė Derbę, Listrą, Ikonijų ir kitus miestus.

Paulius su Barnabu gerąją naujieną skelbė visiems – vargšams ir turtuoliams, jaunuoliams ir senoliams. Kristaus sekėjais tapo daugybė žmonių. Kai Paulius su Barnabu Kipre skelbė valdžios pareigūnui, vardu Sergijus Paulius, vienas magas bandė jiems sutrukdyti. Apaštalas Paulius jam pasakė: „Jehova baisiai pyksta ant tavęs.“ Ir tas kaipmat apako. Matydamas visa tai, Sergijus Paulius įtikėjo.

Paulius su Barnabu gerąją naujieną skelbė visur: po namus, turgavietėse, gatvėse, sinagogose. Kai sykį Listroje jie pagydė luošą vyrą, tą stebuklą matę žmonės Paulių ir Barnabą palaikė dievais ir norėjo juos pagarbinti. Bet apaštalai neleido jiems to daryti ir sakė: „Mudu esame tik žmonės. Dievą garbinkite!“ Tada iš kitų miestų atvykę žydai nuteikė žmones prieš Paulių. Būrys žmonių apmėtė apaštalą akmenimis, nutempė už miesto ir paliko numirti. Bet Paulius liko gyvas. Jam padėti tuoj pat atbėgo broliai. Jie parsivedė Paulių atgal į miestą. Po kurio laiko Paulius sugrįžo į Antiochiją.

49 mūsų eros metais Paulius išvyko į antrą kelionę. Aplankęs brolius Mažojoje Azijoje, jis su gerąja naujiena nukeliavo dar  toliau – iki pat Europos. Jis nuvyko į Filipus, Tesaloniką, Atėnus ir kitus miestus. Kelionėje prie jo prisidėjo Silas, Lukas ir jaunas vyras, vardu Timotiejus. Visi kartu jie įkūrė nemažai bendruomenių ir jas stiprino. Norėdamas padrąsinti brolius Korinte, Paulius ten pasiliko net pusantrų metų. Apaštalas skelbė gerąją naujieną, mokė, daugeliui bendruomenių rašė laiškus. Be to, jis siuvo palapines. Paskui, keliaudamas per Efezą, Paulius parvyko į Antiochiją.

Vėliau, 52 mūsų eros metais, Paulius iškeliavo į trečią kelionę. Pirmiausia nuvyko į Mažąją Aziją. Paskui keletą metų praleido Efeze: ten mokė žmones, gydė ligonius, padėjo bendruomenei. Be to, kiekvieną dieną sakė kalbas vienos mokyklos salėje. Jo pasiklausyti ateidavo daugybė žmonių, nemažai jų atsisakė blogų darbų. Paskui Paulius keliavo į šiaurę ir aplankė Filipus, o vėliau pasuko į pietus ir nukeliavo į Korintą. Gerąją naujieną paliudijęs įvairiuose kraštuose, Paulius išsiruošė į Jeruzalę.

„Todėl eikite ir darykite mokiniais visų tautų žmones“ (Mato 28:19).

Pasidomėkite

BIBLIJOS KORTELĖS

Biblijos kortelė: Paulius

Kokį darbą Paulius dirbo, kad išsilaikytų finansiškai? Apie tai rasite šioje Biblijos kortelėje.

IDĖJOS BIBLIJOS STUDIJOMS

Sunkumus ištverk su džiaugsmu!

Patyrinėkite, kodėl Pauliui ir Silui net persekiojamiems pavyko išlaikyti džiaugsmą.