Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 99 PAMOKA

Kalėjimo prižiūrėtojas tapo krikščioniu

Kalėjimo prižiūrėtojas tapo krikščioniu

Filipuose gyveno viena tarnaitė, kurią buvo užvaldęs demonas. Demonas per tarnaitę nusakydavo ateitį, o jos šeimininkai iš to užsidirbdavo daug pinigų. Kai į Filipus atvyko Paulius su Silu, ji daugelį dienų sekiojo jiedviem iš paskos. Demonas versdavo tarnaitę šaukti: „Šitie žmonės yra Aukščiausiojo Dievo vergai!“ Galiausiai Paulius demonui paliepė: „Jėzaus vardu sakau tau: išeik iš jos!“ Ir demonas iš tarnaitės išėjo.

Supratę, kad iš tarnaitės nebegalės pasipelnyti, jos šeimininkai įsiuto. Jie nutempė Paulių ir Silą pas miesto pareigūnus ir kalbėjo: „Šie vyrai nesilaiko įstatymo ir visame mieste kelia sumaištį!“ Miesto pareigūnai įsakė Paulių ir Silą nuplakti ir įmesti į kalėjimą. Kalėjimo prižiūrėtojas užrakino juos tolimiausioje ir tamsiausioje kalėjimo vietoje bei įtvėrė jų kojas į šiekštą.

Vidurnaktį Paulius su Silu giedojo giesmes Jehovai, o kiti kaliniai jų klausėsi. Staiga kalėjimą nuo pat pamatų supurtė smarkus žemės drebėjimas. Kalėjimo durys atsivėrė, kalinių grandinės ir šiekštai atsirakino. Kalėjimo prižiūrėtojas nuskubėjo prie kalinių ir pamatė, kad visos kalėjimo durys atviros. Pamanęs, jog kaliniai pabėgo, jis išsitraukė kalaviją ir ketino nusižudyti.

Tada Paulius sušuko: „Nedaryk sau nieko bloga! Mes visi esame čia!“ Kalėjimo prižiūrėtojas parpuolė priešais Paulių su Silu ir paklausė: „Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?“ Šie atsakė: „Tu ir tavo namiškiai turite tikėti Jėzų.“ Taigi Paulius su Silu paskelbė Jehovos žodį kalėjimo prižiūrėtojui ir visai jo šeimai, ir šie pasikrikštijo.

„Jus suiminės, persekios, atidavinės į sinagogas ir kalėjimus, būsite tampomi pas karalius ir valdytojus dėl mano vardo. Tai bus jums proga liudyti“ (Luko 21:12, 13).