Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

14 dalies apžvalga

14 dalies apžvalga

Pirmojo amžiaus krikščionys gerąją naujieną apie Karalystę paskleidė iki tolimiausių žemės kampelių. Jėzus mokiniams vadovavo, kur žinią skelbti, ir davė galios įvairių tautų žmones mokyti jų gimtąja kalba. Jehova suteikė krikščionims drąsos ir jėgų ištverti net žiauriausius persekiojimus.

Jėzus apaštalui Jonui siuntė regėjimą apie Jehovos šlovę. Kitame regėjime Jonas matė, kaip dangaus Karalystės Karalius nugali Šėtoną ir amžiams nutraukia jo viešpatavimą. Jonas regėjo karaliaujantį Jėzų ir 144 000 jo bendravaldžių, taip pat matė rojumi paverstą žemę, kur visi žmonės taikoje ir vienybėje šlovina Jehovą.

ŠIOJE DALYJE

94 PAMOKA

Jėzaus mokiniai gavo šventąją dvasią

Ką šventoji dvasia įgalina Jėzaus mokinius daryti?

95 PAMOKA

Niekas negalėjo jų sustabdyti

Žydų religiniai vadovai, kurie nužudė Jėzų, dabar bando nutildyti jo mokinius, kad neskelbtų. Bet nesėkmingai.

96 PAMOKA

Jėzus išsirinko Saulių

Saulius nuožmiai persekioja krikščionis. Bet netrukus tai pasikeičia.

97 PAMOKA

Kornelijus gavo šventąją dvasią

Kodėl Dievas siunčia Petrą pas žmogų, kuris nėra žydas?

98 PAMOKA

Krikščionybė pasiekė tolimiausius kraštus

Prasideda apaštalo Pauliaus ir jo bendražygių kelionės į tolimiausias vietoves.

99 PAMOKA

Kalėjimo prižiūrėtojas tapo krikščioniu

Šiame pasakojime bus visko: ir demono, ir žemės drebėjimo, ir kalavijo.

100 PAMOKA

Paulius ir Timotiejus

Šiedu vyrai tampa gerais draugais ir ilgus metus drauge darbuojasi.

101 PAMOKA

Pauliaus kelionė į Romą

Kelionėje pilna netikėtumų, bet apaštalo niekas nesulaikys.

102 PAMOKA

Apreiškimas Jonui

Jėzus siunčia jam keliolika regėjimų apie ateitį.

103 PAMOKA

„Teateina tavo karalystė“

Iš apreiškimo Jonui sužinome, kaip pasikeis gyvenimas žemėje, kai čia ateis Dievo Karalystė.