Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 93 PAMOKA

Jėzus sugrįžo į dangų

Jėzus sugrįžo į dangų

Galilėjoje Jėzus susitiko su savo sekėjais. Ten jiems pavedė labai svarbų darbą: „Eikite ir darykite mano mokiniais visų tautų žmones. Mokykite juos visko, ko aš jus mokiau, ir krikštykite juos.“ Tada pažadėjo: „Aš visada būsiu su jumis.“

Per 40 dienų po prikėlimo Jėzus pasirodė keliems šimtams savo mokinių Galilėjoje ir Jeruzalėje. Jis mokė juos svarbių dalykų ir padarė nemažai stebuklų. Paskutinį kartą su savo apaštalais Jėzus susitiko ant Alyvų kalno. Mokiniams Jėzus dar buvo sakęs: „Neiškeliaukite iš Jeruzalės. Laukite to, ką Tėvas yra pažadėjęs.“

Apaštalai tų jo žodžių nesuprato. Jie klausė: „Ar tu dabar tapsi Izraelio karaliumi?“ Jėzus atsakė: „Dar neatėjo Jehovos nustatytas metas man tapti Karaliumi. Netrukus ant jūsų nusileis šventoji dvasia, tada gausite galios ir būsite mano liudytojai. Skelbkite žmonėms Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir tolimiausiuose žemės kraštuose.“

Tada Jėzus pakilo į dangų, ir debesis jį uždengė. Mokiniai pakėlę akis vis žvalgėsi Jėzaus, bet veltui – jo ten jau nebebuvo.

Mokiniai nusileido nuo Alyvų kalno ir nuėjo į Jeruzalę. Jie nuolat susirinkdavo aukštutiniame kambaryje ir melsdavosi. Iš Jėzaus jie laukė tolesnių nurodymų.

„Ir bus paskelbta ši geroji naujiena apie karalystę visoje gyvenamoje žemėje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas“ (Mato 24:14).