Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

13 dalies apžvalga

13 dalies apžvalga

Jėzus atėjo į žemę tam, kad atiduotų savo gyvybę už netobulus žmones. Nors ir mirė, jis nugalėjo pasaulį. Jehova savo Sūnų prikėlė ir taip parodė jam ištikimybę. Jėzus iki pat mirties nuolankiai kitiems tarnavo ir mielai atleisdavo, kai kiti jį įskaudindavo. Po prikėlimo jis susitiko su savo mokiniais ir pamokė, kaip atlikti jiems pavestą darbą. Paaiškinkite savo vaikams, kad tą darbą šiandien dirbame ir mes.

ŠIOJE DALYJE

87 PAMOKA

Paskutinė Jėzaus vakarienė

Per paskutinę savo vakarienę Jėzus apaštalams duoda vertingų pamokymų.

88 PAMOKA

Jėzaus suėmimas

Judas Iskarijotas atveda kalavijais ir vėzdais ginkluotą būrį, kad šie suimtų Jėzų.

89 PAMOKA

Petras išsigynė Jėzaus

Kas įvyksta Kajafo namų kieme? Ir kas tuose namuose nutinka Jėzui?

90 PAMOKA

Jėzaus mirtis Golgotoje

Kodėl Pilotas įsako įvykdyti Jėzui mirties bausmę?

91 PAMOKA

Jėzaus prikėlimas

Kas įstabaus įvyksta praėjus kelioms dienoms po Jėzaus mirties?

92 PAMOKA

Jėzus pasirodė žvejams

Ką jis daro, kad patrauktų jų dėmesį?

93 PAMOKA

Jėzus sugrįžo į dangų

Prieš pakildamas į dangų Jėzus duoda mokiniams svarbių nurodymų.