Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 74 PAMOKA

Jėzus – žadėtasis Mesijas

Jėzus – žadėtasis Mesijas

Jonas skelbė: „Ateina tas, kuris už mane galingesnis.“ Kai Jėzui buvo apie 30 metų, iš Galilėjos jis atėjo prie Jordano upės. Čia Jonas krikštijo žmones. Jėzus norėjo, kad Jonas pakrikštytų ir jį. Bet Jonas paprieštaravo: „Ne aš turėčiau tave krikštyti, o tu mane.“ Jėzus jam atsakė: „Jehova nori, kad tu mane pakrikštytum.“ Taigi jiedu įbrido į Jordano upę, ir Jonas panardino Jėzų į vandenį.

Išniręs iš vandens, Jėzus meldėsi. Tuomet atsivėrė dangus, ir ant Jėzaus tarsi balandis nusileido šventoji dvasia. Iš dangaus pasigirdo Jehovos balsas: „Tu esi mano mylimasis Sūnus; aš patenkintas tavimi.“

Gavęs Jehovos dvasios, Jėzus tapo Kristumi, arba Mesiju. Nuo dabar jis imsis darbo, dėl kurio ir buvo siųstas į žemę.

Iškart po krikšto Jėzus nukeliavo į dykumą ir praleido ten 40 dienų. Po to vėl nuėjo susitikti su Jonu. Jonas, jį išvydęs, tarė: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę.“ Šitaip Jonas žmonėms pasakė, kad Jėzus yra Mesijas. Ar žinai, kas įvyko, kai Jėzus buvo dykumoje? Pažiūrėkime.

„Iš dangaus pasigirdo balsas: ‘Tu esi mano mylimasis Sūnus; aš patenkintas tavimi’“ (Morkaus 1:11).