Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 85 PAMOKA

Jėzus išgydė žmogų per šabą

Jėzus išgydė žmogų per šabą

Fariziejai nekentė Jėzaus ir ieškojo priežasties jį suimti. Jie tvirtino, kad Jėzui nevalia gydyti žmonių per šabą. Kartą, šabo dieną, Jėzus pamatė gatvėje elgetaujantį aklą vyrą. Savo mokiniams Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kaip Dievo galia padės šitam žmogui.“ Tada jis savo seiles sumaišė su trupučiu žemių ir padarė purvo. Užtepęs purvo žmogui ant akių, Jėzus paliepė: „Eik, nusiplauk akis Siloamo maudykloje.“ Kai vyras taip padarė, praregėjo – pirmą kartą gyvenime išvydo jį supantį pasaulį.

Žmones apėmė nuostaba. Jie kalbėjo: „Ar čia ne tas pats vyras, kuris sėdėdavo gatvėje ir elgetaudavo? Ar čia tik į jį panašus?“ Vyras atsakė: „Taip taip, tai aš!“ Žmonės jo klausinėjo: „Kaip tu praregėjai?“ Kai šis papasakojo, kaip viskas įvyko, žmonės nuvedė jį pas fariziejus.

Vyras fariziejams pasakojo: „Jėzus užtepė man ant akių purvo ir liepė eiti jį nusiplauti. Kai tai padariau, praregėjau.“ Fariziejai sakė: „Jėzus gydė per šabą, vadinasi, jo galia ne iš Dievo!“ Bet žmonės prieštaravo: „Jeigu jis neturėtų galios iš Dievo, argi galėtų daryti tokius stebuklus?“

 Tada fariziejai pasišaukė to vyro tėvus ir paklausė: „Kaip čia yra, kad jūsų sūnus regi?“ Fariziejai buvo sakę, kad tas, kas įtikės Jėzų, bus pašalintas iš sinagogos. Todėl tėvai iš baimės atsakė: „Mes nežinome, kaip jis praregėjo. Paklauskite jo paties.“ Fariziejai uždavinėjo vyrui klausimų, kol galiausiai šis tarė: „Pasakiau jums viską, ką žinau. Ką dar norite sužinoti?“ Fariziejai supyko ir išvarė vyrą lauk.

Jėzus susirado tą vyrą ir paklausė jo: „Ar tiki Mesiją?“ Vyras atsakė: „Tikėčiau, jei žinočiau, kas jis.“ „Aš esu Mesijas“, – tarė Jėzus. Koks Jėzus geras, ar ne? Jis ne tik tą vyrą išgydė, bet ir padėjo jam įtikėti.

„Jūs klystate, nes nepažįstate nei Raštų, nei Dievo galybės“ (Mato 22:29).