Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 80 PAMOKA

Jėzus išsirinko dvylika apaštalų

Jėzus išsirinko dvylika apaštalų

Jėzus gerąją naujieną skelbė apie pusantrų metų, ir dabar atėjo laikas priimti svarbų sprendimą – išsirinkti vyrus, kurie ypač artimai su juo bendradarbiaus. Šiuos vyrus jis turės mokyti, kaip vadovauti krikščionių bendruomenėje. Ką jis išsirinks? Prieš nuspręsdamas Jėzus norėjo paprašyti Jehovos pagalbos. Taigi užkopė ant kalno, kur jam niekas netrukdė, ir visą naktį meldėsi. Ryte pasišaukė kai kuriuos savo mokinius ir iš jų išsirinko dvylika apaštalų. Ar prisimeni jų vardus? Dvylika apaštalų buvo Petras, Andriejus, Jokūbas, Jonas, Pilypas, Baltramiejus, Tomas, Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Tadas, Simonas ir Judas Iskarijotas.

Andriejus, Petras, Pilypas, Jokūbas

Šie dvylika apaštalų visur keliavo kartu su Jėzumi. Jis juos mokė, kaip skelbti, ir siuntė pas žmones su gerąja naujiena. Jehova tiems vyrams davė galios išvaryti demonus ir gydyti ligonius.

Jonas, Matas, Baltramiejus, Tomas

 Jėzus savo apaštalus vadino draugais ir jais pasitikėjo. Fariziejai apaštalus laikė nemokytais ir paprastais žmonėmis. Bet juk pats Jėzus juos mokė. Apaštalai bus šalia Jėzaus svarbiausiomis jo gyvenime valandomis, pavyzdžiui, prieš jo mirtį ir po prikėlimo. Kaip ir Jėzus, dauguma apaštalų buvo iš Galilėjos. Kai kurie turėjo žmoną.

Alfiejaus sūnus Jokūbas, Judas Iskarijotas, Tadas, Simonas

Apaštalai buvo netobuli žmonės, todėl darė klaidų. Kartais jie pasakydavo ką nors prieš tai nepagalvoję arba priimdavo neprotingus sprendimus. Būdavo, kad jiems pritrūkdavo kantrybės. Ne sykį jie net ginčijosi, kuris iš jų svarbiausias. Vis dėlto apaštalai buvo geri žmonės ir mylėjo Jehovą. Vėliau, kai Jėzus grįžo į dangų, jie tapo krikščionių bendruomenės pamatu.

„Pavadinau jus draugais, nes paskelbiau jums visa, ką girdėjau iš savo Tėvo“ (Jono 15:15).