Šioje dalyje prasideda pasakojimai iš graikiškųjų šventraščių. Mažame miestelyje kukliai gyvenančioje šeimoje gimė Jėzus. Jo tėvas buvo dailidė ir jiedu kartu darbavosi. Jėzus buvo žadėtasis žmonijos gelbėtojas. Jehova paskyrė jį dangaus Karalystės Karaliumi. Paaiškinkite vaikams, kad Jehova labai rūpestingai parinko šeimą, kurioje Jėzus gimė, ir aplinką, kurioje jis augo. Aptarkite, kaip Jehova apsaugojo Jėzų nuo Erodo, ir pabrėžkite, kad niekas negali sutrukdyti Jehovai įgyvendinti jo sumanymų. Taip pat sužinokite apie Joną, kurį Jehova paskyrė paruošti Jėzui kelią. Atkreipkite vaikų dėmesį, kad Jėzus nuo pat jaunumės brangino Jehovos išmintį.