Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

11 dalies apžvalga

11 dalies apžvalga

Šioje dalyje prasideda pasakojimai iš graikiškųjų šventraščių. Mažame miestelyje kukliai gyvenančioje šeimoje gimė Jėzus. Jo tėvas buvo dailidė ir jiedu kartu darbavosi. Jėzus buvo žadėtasis žmonijos gelbėtojas. Jehova paskyrė jį dangaus Karalystės Karaliumi. Paaiškinkite vaikams, kad Jehova labai rūpestingai parinko šeimą, kurioje Jėzus gimė, ir aplinką, kurioje jis augo. Aptarkite, kaip Jehova apsaugojo Jėzų nuo Erodo, ir pabrėžkite, kad niekas negali sutrukdyti Jehovai įgyvendinti jo sumanymų. Taip pat sužinokite apie Joną, kurį Jehova paskyrė paruošti Jėzui kelią. Atkreipkite vaikų dėmesį, kad Jėzus nuo pat jaunumės brangino Jehovos išmintį.

ŠIOJE DALYJE

68 PAMOKA

Elzbieta susilaukė sūnaus

Kodėl Elzbietos vyras negali kalbėti, iki gims jų sūnus?

69 PAMOKA

Gabrielius aplankė Mariją

Angelas praneša jai žinią, pakeisiančią jos gyvenimą.

70 PAMOKA

Angelai paskelbė apie Jėzaus gimimą

Išgirdę šią žinią, piemenys nedelsdami nuskuba į Betliejų.

71 PAMOKA

Jehova apsaugojo Jėzų

Nedoras karalius siekia nužudyti Jėzų.

72 PAMOKA

Jėzus jaunystėje

Kodėl šventųjų raštų mokytojai stebisi klausydamiesi Jėzaus šventykloje?

73 PAMOKA

Jonas ruošė kelią Mesijui

Jonas užaugęs tapo pranašu. Jis skelbia, kad netrukus pasirodys Mesijas. Kaip žmonės žinią priima?