Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

 61 PAMOKA

Jie atsisakė pagarbinti statulą

Jie atsisakė pagarbinti statulą

Nuo tada, kai karalius Nebukadnecaras sapnavo keistą sapną, praėjo šiek tiek laiko. Jis sumanė padaryti didžiulę aukso statulą. Pastatė ją Dūros lygumoje ir paliepė prie jos susirinkti svarbiausiems krašto žmonėms, įskaitant Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą. Karalius įsakė: „Kai tik išgirsite dūdos, arfos ir dūdmaišio garsą, nusilenkite statulai! Kas jai nenusilenks, bus įmestas į liepsnojančią krosnį.“ Kaip elgsis trys hebrajai: pagarbins statulą ar liks ištikimi Jehovai?

Karaliui įsakius, pasigirdo muzika. Visi žmonės parpuolė ir pagarbino statulą, bet Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas liko stovėti. Kai kurie, tai pastebėję, sakė karaliui: „Tie trys hebrajai tavo statulos nepagarbino.“ Nebukadnecaras liepė juos atvesti ir tada pasakė: „Duosiu jums dar vieną galimybę pagarbinti statulą. Jei nepagarbinsite ir šį kartą, įmesiu jus į krosnį. Joks dievas neišgelbės jūsų iš mano rankos.“ Hebrajai atsakė: „Mums nereikia antros galimybės. Mūsų Dievas gali mus išgelbėti. Bet jei ir neišgelbėtų, tavo statulos, o karaliau, mes negarbinsime.“

Karalius labai įsiuto ir savo vyrams paliepė: „Įkaitinkite krosnį septyniskart karščiau nei paprastai!“ Tada savo kariams įsakė: „Suriškite tuos vyrus ir įmeskite į krosnį!“ Krosnis buvo  taip įkaitinta, kad kariai, vos prie jos priėję, iškart žuvo, o trys hebrajai įkrito į ugnį. Bet Nebukadnecaras, pažvelgęs vidun, pamatė, kad vyrai krosnyje vaikšto ir kad jų ne trys, o keturi! Išsigandęs jis klausė savo pareigūnų: „Argi ne tris vyrus įmetėme į ugnį? Aš matau keturis, ir vienas iš jų atrodo kaip angelas!“

Priėjęs arčiau krosnies Nebukadnecaras šūktelėjo: „Aukščiausiojo Dievo tarnai, išeikite!“ Žmonės negalėjo atsistebėti matydami, kad Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas iš ugnies išėjo visiškai sveiki. Neapdegė nei jų oda, nei plaukai, nei drabužiai. Net dūmų kvapo nesijautė.

Nebukadnecaras pareiškė: „Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievas yra didingas. Jis siuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus. Nėra dievo, kuris prilygtų jų Dievui.“

Ar tu, kaip tie trys hebrajai, esi pasiryžęs likti Jehovai ištikimas, kad ir kas nutiktų?

„Jehovą, savo Dievą, garbink ir dievatarnystę eik jam vienam“ (Mato 4:10).

Pasidomėkite

IDĖJOS BIBLIJOS STUDIJOMS

Išgelbėti iš ugnimi plieskiančios krosnies

Kodėl taip svarbu tvirtai laikytis savo įsitkinimų?

BIBLIJA: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ar dera garbinti atvaizdus?

Ar Dievui patinka, kai garbindami jį žmonės naudoja atvaizdus?