Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 59 PAMOKA

Keturi jaunuoliai, kurie pakluso Jehovai

Keturi jaunuoliai, kurie pakluso Jehovai

Karalius Nebukadnecaras paskyrė rūmų pareigūną Ašpenazą prižiūrėti Judo karalystės didžiūnų, kuriuos parsivedė į Babiloną. Ašpenazui karalius taip pat liepė tarp didžiūnų suieškoti sveikų ir protingų jaunuolių. Jie trejus metus turėjo būti mokomi, kad vėliau Babilone galėtų eiti aukštas pareigas. Vaikinai mokėsi kalbėti, skaityti ir rašyti Babilone paplitusia akadų kalba. Be to, jie turėjo būti maitinami tokiu pačiu maistu, kokį valgė karalius ir rūmų tarnautojai. Tarp išrinktų jaunuolių buvo Danielius, Hananija, Mišaelis ir Azarija. Ašpenazas davė jiems babilonietiškus vardus: Beltšacaras, Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas.  Ar gyvendami ir mokydamiesi tokioje aplinkoje jie nustos tarnauti Jehovai?

Šie keturi jaunuoliai buvo pasiryžę likti Jehovai klusnūs. Jie žinojo, kad pagal Jehovos įstatymą kai kurie valgiai buvo nešvarūs. Tokio maisto valgė Babilono karalius. Todėl vaikinai sakė Ašpenazui: „Prašom, neversk mūsų valgyti maisto nuo karaliaus stalo.“ Ašpenazas atsakė: „Jeigu jūs nevalgysite šio maisto ir karalius pamatys, kad atrodote prastai, jis mane užmuš!“

Danieliui kilo gera mintis. Vaikinų globotojui jis pasiūlė: „Prašom, leisk mums dešimt dienų valgyti tik daržoves ir gerti tik vandenį. Paskui palygink mūsų išvaizdą su išvaizda jaunuolių, valgančių karaliaus valgius.“ Globotojas sutiko.

Po dešimties dienų Danielius ir trys jo draugai atrodė sveikiau už visus kitus vaikinus. Jehova labai džiaugėsi, kad šie keturi jaunuoliai jam pakluso. Danieliui jis netgi suteikė išminties suprasti regėjimus ir sapnus.

Pasibaigus mokymo laikotarpiui, Ašpenazas atvedė jaunuolius pas karalių Nebukadnecarą. Su vaikinais pasikalbėjęs karalius pamatė, kad Danielius, Hananija, Mišaelis ir Azarija turi daug daugiau išminties ir supratimo nei kiti jaunuoliai. Todėl išsirinko juos tarnauti rūmuose. Iškilus svarbiam reikalui, karalius dažnai kreipdavosi į juos patarimo. Jehovos padedami, jie išmintimi pranoko visus karaliaus patarėjus ir žynius.

Nors gyveno svetimame krašte, Danielius, Hananija, Mišaelis ir Azarija nepamiršo, kad jų Dievas yra Jehova. Tu irgi atmink Jehovą visada, net kai tėvų nėra šalia.

„Niekas tegul neniekina tavo jaunystės, – tik būk tikintiesiems pavyzdys kalba, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu“ (1 Timotiejui 4:12).