Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

10 dalies apžvalga

10 dalies apžvalga

Jehova yra pats viršiausias Karalius. Jis visada turėjo ir turės galią pakreipti įvykius taip, kaip nori. Pavyzdžiui, jis išgelbėjo Jeremiją nuo mirties šulinyje. Apsaugojo Šadracho, Mešacho ir Abed Nego gyvybę liepsnojančioje krosnyje, o Danieliaus – liūtų duobėje. Jehova buvo su Estera, todėl ji galėjo išgelbėti visą savo tautą. Dievas neleis blogiui keroti amžinai. Iš pranašysčių apie didelę statulą ir didžiulį medį suprantame, kad Jehovos Karalystė netrukus pašalins neteisybę ir įsigalės visoje žemėje.

ŠIOJE DALYJE

57 PAMOKA

Jeremijas skelbė žinią nuo Jehovos

Šio jauno pranašo skelbiama žinia įsiutina Judo seniūnus.

58 PAMOKA

Jeruzalės sunaikinimas

Kadangi Judo žmonės ir toliau garbina stabus, Jehova nusprendžia tautą palikti.

59 PAMOKA

Keturi jaunuoliai, kurie pakluso Jehovai

Keturi jauni hebrajai, net atsidūrę Babilono karaliaus Nebukadnecaro rūmuose, pasiryžta likti ištikimi Jehovai.

60 PAMOKA

Karalystė, kuri gyvuos amžinai

Danielius paaiškina, ką reiškia keistasis Nebukadnecaro sapnas.

61 PAMOKA

Jie atsisakė pagarbinti statulą

Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas atsisako pagarbinti Nebukadnecaro pastatytą aukso statulą.

62 PAMOKA

Medis, vaizduojantis karalystę

Nebukadnecaras susapnuoja sapną apie savo paties ateitį.

63 PAMOKA

Užrašas ant sienos

Karaliaus Belšacaro puotos metu pasirodo ranka ir ima rašyti ant sienos! Ką paslaptingasis užrašas reiškia?

64 PAMOKA

Danielius liūtų duobėje

Kaip kad Danielius, melskis Jehovai kasdien.

65 PAMOKA

Estera išgelbėjo savo tautą

Nors svetimtautė ir našlaitė, ji tampa Persijos karaliene.

66 PAMOKA

Ezra mokė Dievo įstatymo

Ezrai perskaičius ir paaiškinus Dievo įstatymą, izraelitai duoda Dievui ypatingą pažadą.

67 PAMOKA

Jeruzalės sienos atstatymas

Nehemijas sužino, kad žydų priešai ruošiasi užpulti Jeruzalę. Kodėl jis neišsigąsta?